Змињак

Предмет Допунска наставаДодатна наставаСекција
Српски језикпонедељак претчасуторак VII часпетак претчас
Енглески језикпонедељак, четвртак VII час
Француски језикпонедељак, петак претчас
Историјауторак претчас
Ликовна културауторак VII час
Географијасреда VII чассреда претчас
Физикапонедељак претчаспонедељак VII час
Математикауторак претчас, четвртак VII часчетвртак,петак претчас
Биологијачетвртак претчас
Хемијапонедељак VI час, уторак VII час

Петловача

Предмет Допунска наставаДодатна наставаСекција
Српски језикпонедељак претчасуторак VII чассреда претчас
Енглески језикуторак VII час
Француски језиксреда VII час
Ликовна културапонедељак VI час
Географијачетвртак претчас
Физикапетак претчас
Математикапонедељак VI часчетвртак претчас
Хемијапонедељак VII час