Одговор на постављено питање бр. 2
Одговор на постављено питање бр. 1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације и реализације екскурзија

ПВЦ Столарија

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација – замена столарије
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку – извођење радова на уградњи столарије у матичној школи у Змињаку (замена)

Лож уље

Позив за подношење понуде за лож уље
Koнкурсна документација – набавкa лож уља
Oдлука о додели уговора јнмб гасног уља екстра лако евро Ел
Oбавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуде за гасно уље екстра лако евро Ел-број ЈНМВ 01/18
Јaвна набавка – гасно уље екстра лако евро ел број-1/2018
Одлука о избору најповољније понуде јнмб 03/2018

Ужина

Јавни позив за прикупљање понуда – набавкa ђачке ужине
Koнкурсна документација – набавкa ђачке ужине
Одлука о избору најповољније понуде
Обавештење о закљученом уговору- ђачка ужина
Јавни позив за прикупљање понуда – набавкa ђачке ужине број 2/2018
Конкурсна документација јавна набавка ђачке ужине-пецива број 2/2018
Одлука о додели уговора за ужину