Матична школа у Змињаку
ИО Петловача
адреса: Војводе Мишића 1
15352 Змињак, Србија

секретар: Славица Јелић, +381 15 292532
помоћник: Милица Обрадовић, +381 15 273038
директор: Владимир Симовић, +381 15 292022