Матична школа у Змињаку
ИО Петловача
адреса: Војводе Мишића 1,
15352 Змињак, Србија
телефон: +381 15 292532
факс: +381 15 292022

директор: Владимир Симовић