Циљ ове активности је  да ученици :

-Певају песме народног стваралаштва различитих стилова, сaмoстaлнo и у групи;

-примењују правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, артикулација);

-уочавају домаћу фолклорну традицију и њену стилизацију;

-вербализују свој доживљај музике;

-различикују елементе музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) који утичу нa тeлo и осећања;

-реконструишу српску музичку прошлост у сарадњи са другим начинима комуникације кроз музику, у смислу ритуалног понашања и пантеизма

– идентификују утицај ритуалног понашања у музици савременог доба (музички елементи, наступ и сл.).

Узраст ученика: 5.разред у издвојеном одељењу у Петловачи и 6.разред у Змињаку

Динамика активности: једном недељно у трајању од 60 минута.

Опис активности: Певање традиционалних песама из Србије/Израда народних инструмената и демонстрација њиховог звука/Упознавање народне ношње свих крајева

Исходи: Ученици развијају естетичке компетенције. Упознају се са културним наслеђем људске заједнице, развијају свест о вредности уметничких и културних дела и њиховом значају за развој друштва. Препознају народну ношњу из свих крајева Србије.

1. GDE ĆEŠ BITI LEPA KEJO
2. LOLO MOJA,LOLO NADNIČARE
3. VALJEVSKA PODVALA
4. GARO LI GARO
6. KAD ZAPEVAM VAKO JA MALENA
7. DRINO VODO AJ VAJ
8. ALA MI SE OGROZDILA VENJA

Реализатор: наставник музичке културе Предраг Дрезгић