Септембар 2022/23

У току месеца септембра ученици првог разреда су показали креативност у певању и свирању  песама прилагођених њиховом узрасту. С обзиром да се ученици први пут сусрећу са овом активношћу у првом разреду, објаснила сам им у домену њиховог узраста шта је све предвиђено овим пројектом. Нагласила сам да је неизоставна вршњачка сарадња, рад на социјалним вештинама и здравом, растерећујућем дружењу.

1.час Упознавање са појмом ОЈР. Слушање-музицирање песама „Ау што је школа згодна, Химна С. Сави, Другарство“. Ученици су прилазили инструменту Хармона, и уз помоћ учитељице. 

2.час „Музика је свуда око нас“. Ученици слушају одабрана дела а затим износе своје утиске, запажања, доживљаје музике и њеног утицаја на тело и ум.

3.час „Букварчић“- Станчић, ученици слушали песму и певали заједно.

4.час Сумирали смо утиске и систематизовали знања. Анализа уз усмено излагање и  превођење у ликовни рад(цртање) уз слушање музике са ЦД-а.

Лепосава Андрић

******************************************

Октобар 2022. године

Ученици првог разреда показали велико интересовање за часове обогаћеног рада, показали вољу, труд, рад методама усменог излагања и разговора, демонстрирањем и играњем.

Поред тога што су лепо певали, ученици показали и слободан ритам уз песму. 

1 час- Обнављање научених песама и игара, слушање музике уз инструмент хармону, плејер и телевизор.

2 час- Песма „Како настаје музика“, Музичка кутија, Олга Тршић

3 час- Погађање илустрација са слика, обнављање научених песама. Илустровање инструмената по избору.

4 час- Обрада песама по слуху, Звук и тон, распевавали смо се, слушали песме уз  инструменте, изводили песме са или без инструменталне пратње.

Лепосава Андрић

******************************************

Певање и свирање песама доприноси развоју деце и то у оном делу који њима недостаје у сеоској средини, мањак културних садржаја, мањак понуде ваннаставних активности. 

У оквиру радионице Хор и оркестар деца су увежбала научене песме да певају и свирају, да се што боље припреме за предстојеће празнике и представе које их очекују.

Понављали су песме „Музика је свуда око нас“, „Букварчић“-Станчић, „Јесен“, Вивалди,  слушају одабрана дела, а затим износе своје утиске, запажања, доживљаје музике и њеног утицаја на тело и ум.

Лепосава Андрић