Ученици четвртог разреда у Матичној школи у Змињаку имају један час недељно Обогаћеног једносменског рада. У месецу септембру планирали смо активности за прво полугодиште и договарали се како и на који начин ученици желе да планирано остваримо.

У месецу октобру, новембру и децембру реализовано по четири часа. У складу са почетком школске године и препорукама Министарства Просвете за релизацију тематске наставе, прилагодили смо почетне часове томе. Циљ радионице је да се деца међусобно још боље упознају и постану свесни своје особености.

Ученици су погледали филм „Као звездице на земљи“. Анализа погледаног филма и утисци. У филму проблематизован однос школског система према различитостима и способностима деце. Ученици кроз ананализу виђеног, истичу своје идеје за побољшање учења и свог будућег успеха у раду. Израда беџева који ће представљати најистакнутију особину сваког од њих.

Наставник физике
Ивана Воротовић

08.02.2024. Тема часа која је била изузетно продуктивна тицала се односа међу другарима и односа према себи.

Чувај себе и чувај друге. Тема је проширена на дискусију између ученика о томе колико проблем, који је наизглед мали и безначајан, може да ескалира у сукоб између два ученика и колико је битно развијати толеранцију у свим сегментима, како на часу тако и на одмору, на путу до куће, у слободно време. Однос према различитости као и према способности сваког од њих да покажу своју најистакнутију особину, а различиту од друге деце.

22.02.2024. Тема часа је била очување средине у којој живимо. Причали смо на тему рециклаже, очувања шума и тако смо током часа покупили остатке пластичних флаша, папириће по школском дворишту.

29.02.2024. Тема часа је била 8. март – Дан жена. 

Час је одржан као радионица где су ученици радили лепезе исписане и украшене реченицама којима би описали љубав према својој мајци.

Ученици развијају креативност, самосталност, тимски рад је укључен кроз коришћење алата за израду који је био заједнички.

Наставник физике
Весна Ерцеговчевић