Језик, медији и култура је назив активности у оквиру ОЈР-а која је планирана да се бави медијима и анализом садржаја који ученици деле на различитим друштвеним мрежама. Циљ ове ваннаставне активности је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету.

У току првог полугодишта ученици су се бавили дефинисањем медија, њиховим развојем и утицајем на свакодневни живот појединца. Кроз анализу два филма, Том Сојер и Поп Ћира и поп Спира, ученици разговарали о начинима преношења инфомрација некада и сада, утицају непроверених и нетачних вести на нечији живот. Ученици су на овим часовима дискутовали на који начин они данас деле информације о себи и другима и да ли то утиче на њихов однос са другарима, наставницима или родитељима. Они су на часовима, подстакнути несташлуцима Тома Сојера и казнама које му је додељивала тетка, говорили о својим некада непромишљеним поступцима и како су они прихваћени код родитеља или другара.

Наставник енглеског језика
Мирјана Илић