Матична школа у Змињаку
ИО Петловача
адреса:Војводе Мишића 1,
15352 Змињак, Србија
телефон +381 15 292532
факс:+381 15 292022
info@osnovnaskolazminjak.edu.rs
директор: Владимир Симовић