Матична школа у Змињаку
ИО Петловача
адреса:Војводе Мишића 1,
15352 Змињак, Србија
телефон +381 15 292532
факс Змињак:+381 15 292022
факс Петловача:+381 15 273038
info@osnovnaskolazminjak.edu.rs