МесецНедељаI-1 I-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 23Математика контролни задатак 28. 2. 2020.
Март 24Математика контролни задатак 6. 3. 2020.

Српски језик писмена вежба 17. 3. 2020.

Математика контролни задатак 20. 3. 2020.
Српски језик писмена вежба 10. 3. 2020.
Математика контролни задатак 12. 3. 2020.
Српски језик писмена вежба 26. 3. 2020.
25
26
27
Април 28Српски језик писмена вежба 2. 4. 2020.
Српски језик практичан рад 8. 4. 2020.
Математика контролни задатак 14. 4. 2020.
Математика контролни задатак 21. 4. 2020.
Математика контролни задатак 9. 4. 2020.
Српски језик писмена вежба 28. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Српски језик практичан рад 5. 5. 2020.
Математика контролни задатак 7. 5. 2020.
Свет око нас писмена вежба 8. 5. 2020.
Математика контролни задатак 21. 5. 2020.
Математика контролни задатак 6. 5. 2020.
Математика контролни задатак 21. 5. 2020.
32
33
34
35
јун 36Математика контролни задатак 2. 6. 2020.
Српски језик писмена вежба 9. 6. 2020.
Математика контролни задатак 11. 6. 2020.
Математика контролни задатак 8. 6. 2020.
Српски језик контролни задатак 16. 6. 2020.
37