ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика Б група контролни задатак 15. 9. 2020. 3/09
Математика А група контролни задатак 15. 9. 2020. 3/09
Енглески језик писмена вежба 24. 9. 2020. 4/09
Свет око нас А група контролни задатак 30. 9. 2020. 5/09
Свет око нас Б група контролни задатак 30. 9. 2020. 5/09
Математика Б група контролни задатак 7. 10. 2020. 2/10
Математика А група контролни задатак 7. 10. 2020. 2/10
Енглески језик писмена вежба 8. 10. 2020. 2/10
Свет око нас А група контролни задатак 14. 10. 2020. 3/10
Свет око нас Б група контролни задатак 14. 10. 2020. 3/10
Математика Б група контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Математика А група контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Енглески језик писмена вежба 19. 11. 2020. 3/11
Свет око нас А група контролни задатак 9. 12. 2020. 2/12
Свет око нас Б група контролни задатак 9. 12. 2020. 2/12
Српски језик А група контролни задатак 18. 12. 2020. 3/12
Српски језик Б група контролни задатак 18. 12. 2020. 3/12
Математика Б група контролни задатак 23. 12. 2020. 4/12
Математика А група контролни задатак 23. 12. 2020. 4/12
Свет око нас А група контролни задатак 11. 1. 2021. 3/01
Свет око нас Б група контролни задатак 11. 1. 2021. 3/01
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик писмена вежба 22. 9. 2020. 4/09
Енглески језик писмена вежба 6. 10. 2020. 2/10
Енглески језик писмена вежба 17. 11. 2020. 3/11