ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Математика контролни задатак 5. 3. 2021. 1/03
Српски језик контролни задатак 17. 3. 2021. 3/03
Енглески језик тестирање 23. 3. 2021. 4/03
Српски језик писмена вежба 25. 3. 2021. 4/03
Српски језик контролни задатак 9. 4. 2021. 2/04
Српски језик писмена вежба 14. 4. 2021. 3/04
Математика контролни задатак 11. 5. 2021. 3/05
Енглески језик тестирање 18. 5. 2021. 4/05
Математика контролни задатак 20. 5. 2021. 4/05
Математика контролни задатак 28. 5. 2021. 5/05
Математика контролни задатак 7. 6. 2021. 2/06
Српски језик тестирање 11. 6. 2021. 2/06
Математика тестирање 18. 6. 2021. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 2. 3. 2022. 1/03
Свет око нас писмена вежба 8. 3. 2022. 2/03
Српски језик писмена вежба 14. 3. 2022. 3/03
Српски језик писмена вежба 22. 3. 2022. 4/03
Енглески језик писмена вежба 30. 3. 2022. 5/03
Српски језик писмена вежба 6. 4. 2022. 2/04
Математика контролни задатак 7. 4. 2022. 2/04
Српски језик писмена вежба 11. 4. 2022. 3/04
Математика контролни задатак 10. 5. 2022. 2/05
Енглески језик писмена вежба 18. 5. 2022. 3/05
Математика контролни задатак 19. 5. 2022. 3/05
Свет око нас писмена вежба 26. 5. 2022. 4/05
Математика контролни задатак 27. 5. 2022. 4/05
Математика контролни задатак 6. 6. 2022. 2/06
Српски језик писмена вежба 10. 6. 2022. 2/06
Свет око нас писмена вежба 16. 6. 2022. 3/06
Математика контролни задатак 17. 6. 2022. 3/06