МесецНедељаII-1 II-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 22Математика контролни задатак 25. 2. 2020.
Српски језик тестирање 26. 2. 2020.
Март 23Свет око нас контролни задатак 3. 3. 2020.
Математика контролни задатак 9. 3. 2020.
Енглески језик писмена вежба 18. 3. 2020.
Математика контролни задатак 25. 3. 2020.
Свет око нас контролни задатак 3. 3. 2020.
Математика контролни задатак 6. 3. 2020.
Енглески језик писмена вежба 17. 3. 2020.
Математика контролни задатак 24. 3. 2020.
24
25
26
Април 27Математика контролни задатак 3. 4. 2020.
Српски језик писмена вежба 7. 4. 2020.
Свет око нас контролни задатак 9. 4. 2020.
Математика контролни задатак 21. 4. 2020.
Енглески језик писмена вежба 23. 4. 2020.
Свет око нас писмена вежба 2. 4. 2020.
Математика контролни задатак 3. 4. 2020.
Енглески језик писмена вежба 21. 4. 2020.
Математика контролни задатак 28. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Математика контролни задатак 4. 5. 2020.
Свет око нас контролни задатак 12. 5. 2020.
Математика контролни задатак 25. 5. 2020.
Српски језик писмена вежба 28. 5. 2020.
Математика контролни задатак 11. 5. 2020.
Свет око нас писмена вежба 14. 5. 2020.
Српски језик контролни задатак 26. 5. 2020.
32
33
34
35
јун36Математика контролни задатак 3. 6. 2020.
Српски језик тестирање 9. 6. 2020.
Енглески језик писмена вежба 10. 6. 2020.
Математика контролни задатак 2. 6. 2020.
Енглески језик писмена вежба 9. 6. 2020.
Математика писмена вежба 10. 6. 2020.
37