ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика иницијални тест 8. 9. 2021. 2/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2021. 5/09
Математика контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Математика контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Српски језик контролни задатак 9. 11. 2021. 2/11
Математика контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Енглески језик писмена вежба 2. 12. 2021. 1/12
Српски језик контролни задатак 13. 12. 2021. 3/12
Математика контролни задатак 23. 12. 2021. 4/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика иницијални тест 8. 9. 2021. 2/09
Енглески језик иницијални тест 15. 9. 2021. 3/09
Математика контролни задатак 24. 9. 2021. 4/09
Математика контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Свет око нас писмена вежба 14. 10. 2021. 3/10
Енглески језик писмена вежба 18. 10. 2021. 4/10
Српски језик писмена вежба 25. 10. 2021. 5/10
Математика контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Српски језик писмена вежба 9. 11. 2021. 2/11
Енглески језик писмена вежба 24. 11. 2021. 4/11
Математика контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Свет око нас писмена вежба 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик писмена вежба 13. 12. 2021. 3/12
Енглески језик писмена вежба 15. 12. 2021. 3/12
Математика контролни задатак 23. 12. 2021. 4/12