ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Свет око нас иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Свет око нас иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Свет око нас иницијални тест 18. 9. 2023. 4/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09
Свет око нас тестирање 2. 10. 2023. 2/10
Енглески језик тестирање 13. 10. 2023. 3/10
Српски језик писмена вежба 16. 10. 2023. 4/10
Математика контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10
Математика контролни задатак 7. 11. 2023. 2/11
Математика контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11
Свет око нас тестирање 29. 11. 2023. 5/11
Српски језик писмена вежба 30. 11. 2023. 5/11
Енглески језик тестирање 6. 12. 2023. 2/12
Математика контролни задатак 11. 12. 2023. 3/12
Српски језик писмена вежба 21. 12. 2023. 4/12
Српски језик тестирање 26. 12. 2023. 5/12
Свет око нас тестирање 27. 12. 2023. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Српски језик иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Математика иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Свет око нас иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Математика контролни задатак 28. 9. 2023. 5/09
Енглески језик тестирање 12. 10. 2023. 3/10
Српски језик контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10
Математика контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10
Математика контролни задатак 3. 11. 2023. 1/11
Математика контролни задатак 14. 11. 2023. 3/11
Српски језик контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11
Математика контролни задатак 4. 12. 2023. 2/12
Енглески језик тестирање 7. 12. 2023. 2/12
Српски језик контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12