ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик тестирање 2. 2. 2024. 1/02
Српски језик контролни задатак 6. 2. 2024. 2/02
Математика контролни задатак 13. 2. 2024. 3/02
Природа и друштво контролни задатак 7. 3. 2024. 2/03
Математика контролни задатак 15. 3. 2024. 3/03
Природа и друштво контролни задатак 19. 3. 2024. 4/03
Енглески језик тестирање 20. 3. 2024. 4/03
Математика контролни задатак 2. 4. 2024. 1/04
Српски језик контролни задатак 11. 4. 2024. 2/04
Математика контролни задатак 22. 4. 2024. 4/04
Енглески језик тестирање 26. 4. 2024. 4/04
Математика контролни задатак 15. 5. 2024. 3/05
Српски језик контролни задатак 24. 5. 2024. 4/05
Математика контролни задатак 27. 5. 2024. 5/05
Енглески језик тестирање 31. 5. 2024. 5/05
Српски језик контролни задатак 3. 6. 2024. 2/06
Математика контролни задатак 4. 6. 2024. 2/06
Српски језик контролни задатак 10. 6. 2024. 3/06
Математика контролни задатак 13. 6. 2024. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик тестирање 1. 2. 2024. 1/02
Математика писмена вежба 13. 2. 2024. 3/02
Математика контролни задатак 13. 3. 2024. 3/03
Српски језик контролни задатак 15. 3. 2024. 3/03
Природа и друштво контролни задатак 19. 3. 2024. 4/03
Енглески језик тестирање 21. 3. 2024. 4/03
Математика контролни задатак 2. 4. 2024. 1/04
Српски језик контролни задатак 9. 4. 2024. 2/04
Математика контролни задатак 22. 4. 2024. 4/04
Енглески језик тестирање 25. 4. 2024. 4/04
Природа и друштво контролни задатак 7. 5. 2024. 2/05
Математика контролни задатак 15. 5. 2024. 3/05
Српски језик писмена вежба 16. 5. 2024. 3/05
Српски језик писмена вежба 22. 5. 2024. 4/05
Математика контролни задатак 24. 5. 2024. 4/05
Српски језик писмена вежба 28. 5. 2024. 5/05
Српски језик тестирање 31. 5. 2024. 5/05
Математика контролни задатак 4. 6. 2024. 2/06
Српски језик тестирање 7. 6. 2024. 2/06
Математика тестирање 10. 6. 2024. 3/06
Природа и друштво контролни задатак 11. 6. 2024. 3/06