МесецНедељаIII-1 III-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 22Природа и друштво контролни задатак 26. 2. 2020.
Математика контролни задатак 27. 2. 2020.
Српски језик контролни задатак 26. 2. 2020.
Математика контролни задатак 28. 2. 2020.
Март 23Српски језик писмени задатак 30. 3. 2020.
Енглески језик писмена вежба 4. 3. 2020.
Математика контролни задатак 5. 3. 2020.
Српски језик контролни задатак 9. 3. 2020.
Математика контролни задатак 19. 3. 2020.
Природа и друштво контролни задатак 25. 3. 2020.

Српски језик писмени задатак 24. 3. 2020.
Српски језик контролни задатак 3. 3. 2020.
Математика контролни задатак 4. 3. 2020.
Математика контролни задатак 13. 3. 2020.
Природа и друштво писмена вежба 16. 3. 2020.
Енглески језик писмена вежба 20. 3. 2020.
Српски језик писмени задатак 24. 3. 2020.
24
25
26
Април27Енглески језик писмена вежба 22. 4. 2020.
Природа и друштво контролни задатак 28. 4. 2020.
Српски језик контролни задатак 29. 4. 2020.
Енглески језик писмена вежба 21. 4. 2020.
Српски језик писмена вежба 23. 4. 2020.
Природа и друштво писмена вежба 27. 4. 2020.
Математика контролни задатак 30. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Српски језик писмени задатак 19. 5. 2020.
Математика контролни задатак 7. 5. 2020.
Српски језик писмени задатак 19. 5. 2020.
Математика контролни задатак 26. 5. 2020.
Српски језик контролни задатак 28. 5. 2020.
Српски језик писмени задатак 13. 5. 2020.
Математика контролни задатак 20. 5. 2020.
Српски језик контролни задатак 22. 5. 2020.
32
33
34
35
јун 36Математика контролни задатак 5. 6. 2020.
Српски језик контролни задатак 10. 6. 2020.
Енглески језик писмена вежба 11. 6. 2020.
Математика контролни задатак 15. 6. 2020.
Математика контролни задатак 1. 6. 2020.
Српски језик контролни задатак 4. 6. 2020.
Енглески језик писмена вежба 9. 6. 2020.
Математика контролни задатак 11. 6. 2020.
37