ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Енглески језик иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика иницијални тест 8. 9. 2021. 2/09
Српски језик контролни задатак 7. 10. 2021. 2/10
Математика контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Енглески језик писмена вежба 14. 10. 2021. 3/10
Математика контролни задатак 1. 11. 2021. 1/11
Природа и друштво контролни задатак 3. 11. 2021. 1/11
Математика контролни задатак 16. 11. 2021. 3/11
Српски језик контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Природа и друштво контролни задатак 24. 11. 2021. 4/11
Енглески језик писмена вежба 25. 11. 2021. 4/11
Српски језик писмена вежба 15. 12. 2021. 3/12
Математика контролни задатак 21. 12. 2021. 4/12
Енглески језик писмена вежба 23. 12. 2021. 4/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик иницијални тест 8. 9. 2021. 2/09
Математика иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Природа и друштво иницијални тест 14. 9. 2021. 3/09
Енглески језик иницијални тест 15. 9. 2021. 3/09
Српски језик писмена вежба 7. 10. 2021. 2/10
Математика писмена вежба 12. 10. 2021. 3/10
Енглески језик писмена вежба 13. 10. 2021. 3/10
Математика писмена вежба 1. 11. 2021. 1/11
Природа и друштво писмена вежба 2. 11. 2021. 1/11
Математика писмена вежба 16. 11. 2021. 3/11
Српски језик писмена вежба 18. 11. 2021. 3/11
Енглески језик писмена вежба 24. 11. 2021. 4/11
Природа и друштво писмена вежба 30. 11. 2021. 5/11
Енглески језик писмена вежба 8. 12. 2021. 2/12
Математика писмена вежба 10. 12. 2021. 2/12
Српски језик писмена вежба 15. 12. 2021. 3/12
Математика писмена вежба 21. 12. 2021. 4/12