МесецНедељаIII-1 III-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Септембар 2019.14.9. математика
5.9. енглески језик
6.9. српски језик
211.9. природа и друштво
3
4
5
Октобар 2019.61.10. математика1.10. математика
714.10. математика
18.10. природа и друштво
9.10. природа и друштво
14.10. математика
822.10. енглески језик
25.10. српски језик
25.10. енглески језик
930.10. математика30.10. математика
10
Новембар 2019.11
1213.11. природа и друштво13.11. природа и друштво
13 21.11. математика21.11. математика
25.11. природа и друштво
1428.11. српски језик
29.11. природа и друштво
28.11. српски језик
Децембар 2019.155.12. математика5.12. математика
1612.12. енглески језик17.12. енглески језик
1720.12. енглески језик
18
Јануар 2020.19
20
21
2229.1. природа и друштво31.1. српски језик