ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика Група А иницијални тест 7. 9. 2020. 2/09
Математика Група Б иницијални тест 7. 9. 2020. 2/09
Енглески језик иницијални тест 10. 9. 2020. 2/09
Српски језик Б група иницијални тест 16. 9. 2020. 3/09
Српски језик А група иницијални тест 16. 9. 2020. 3/09
Српски језик Б група писмена вежба 7. 10. 2020. 2/10
Српски језик А група писмена вежба 7. 10. 2020. 2/10
Енглески језик писмена вежба 8. 10. 2020. 2/10
Математика Група А контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Математика Група Б контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Природа и друштво Група А контролни задатак 30. 10. 2020. 5/10
Природа и друштво Група Б контролни задатак 30. 10. 2020. 5/10
Математика Група А контролни задатак 2. 11. 2020. 1/11
Математика Група Б контролни задатак 2. 11. 2020. 1/11
Математика Група Б контролни задатак 17. 11. 2020. 3/11
Математика Група А контролни задатак 17. 11. 2020. 3/11
Енглески језик писмена вежба 19. 11. 2020. 3/11
Српски језик А група контролни задатак 23. 11. 2020. 4/11
Српски језик Б група контролни задатак 23. 11. 2020. 4/11
Природа и друштво Група Б контролни задатак 26. 11. 2020. 4/11
Природа и друштво Група А контролни задатак 26. 11. 2020. 4/11
Математика Група Б контролни задатак 11. 12. 2020. 2/12
Математика Група А контролни задатак 11. 12. 2020. 2/12
Српски језик Б група писмена вежба 16. 12. 2020. 3/12
Српски језик А група писмена вежба 16. 12. 2020. 3/12
Математика Група А контролни задатак 21. 12. 2020. 4/12
Математика Група Б контролни задатак 21. 12. 2020. 4/12
Математика Група Б контролни задатак 13. 1. 2021. 3/01
Математика Група А контролни задатак 13. 1. 2021. 3/01
Српски језик Б група контролни задатак 25. 1. 2021. 5/01
Српски језик А група контролни задатак 25. 1. 2021. 5/01
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик Група Б писмена вежба 7. 10. 2020. 2/10
Српски језик Група А писмена вежба 7. 10. 2020. 2/10
Енглески језик писмена вежба 9. 10. 2020. 2/10
Математика писмена вежба 12. 10. 2020. 3/10
Математика писмена вежба 30. 10. 2020. 5/10
Природа и друштво писмена вежба 9. 11. 2020. 2/11
Математика писмена вежба 18. 11. 2020. 3/11
Српски језик Група А писмена вежба 19. 11. 2020. 3/11
Српски језик Група Б писмена вежба 19. 11. 2020. 3/11
Енглески језик писмена вежба 20. 11. 2020. 3/11
Природа и друштво писмена вежба 9. 12. 2020. 2/12
Математика писмена вежба 11. 12. 2020. 2/12
Српски језик Група А писмена вежба 16. 12. 2020. 3/12
Математика писмена вежба 22. 12. 2020. 4/12
Математика писмена вежба 13. 1. 2021. 3/01
Српски језик писмена вежба 25. 1. 2021. 5/01