ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09
Природа и друштво иницијални тест 15. 9. 2022. 3/09
Српски језик контролни задатак 23. 9. 2022. 4/09
Математика контролни задатак 26. 9. 2022. 5/09
Српски језик писмена вежба 29. 9. 2022. 5/09
Енглески језик писмена вежба 11. 10. 2022. 3/10
Природа и друштво контролни задатак 20. 10. 2022. 4/10
Српски језик писмена вежба 4. 11. 2022. 1/11
Српски језик контролни задатак 9. 11. 2022. 2/11
Математика контролни задатак 10. 11. 2022. 2/11
Српски језик контролни задатак 24. 11. 2022. 4/11
Енглески језик писмена вежба 29. 11. 2022. 5/11
Математика контролни задатак 5. 12. 2022. 2/12
Српски језик контролни задатак 6. 12. 2022. 2/12
Математика контролни задатак 12. 12. 2022. 3/12
Српски језик контролни задатак 16. 12. 2022. 3/12
Математика контролни задатак 23. 12. 2022. 4/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Природа и друштво иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09
Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2022. 3/09
Српски језик контролни задатак 23. 9. 2022. 4/09
Математика писмена вежба 26. 9. 2022. 5/09
Енглески језик тестирање 10. 10. 2022. 3/10
Природа и друштво писмена вежба 20. 10. 2022. 4/10
Српски језик контролни задатак 8. 11. 2022. 2/11
Математика писмена вежба 10. 11. 2022. 2/11
Енглески језик тестирање 21. 11. 2022. 4/11
Српски језик контролни задатак 24. 11. 2022. 4/11
Математика писмена вежба 5. 12. 2022. 2/12
Српски језик контролни задатак 6. 12. 2022. 2/12
Математика писмена вежба 12. 12. 2022. 3/12
Српски језик контролни задатак 19. 12. 2022. 4/12
Природа и друштво писмена вежба 22. 12. 2022. 4/12
Математика писмена вежба 26. 12. 2022. 5/12
Српски језик контролни задатак 27. 12. 2022. 5/12