МесецНедељаIV-1 IV-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 22Српски језик контролни задатак 24. 2. 2020.
Март 23Српски језик писмени задатак 16. 3. 2020.
Енглески језик писмена вежба 4. 3. 2020.
Природа и друштво контролни задатак 11. 3. 2020.
Српски језик контролни задатак 25. 3. 2020.
Српски језик писмени задатак 12. 3. 2020.
Енглески језик тестирање 2. 3. 2020.
Природа и друштво писмена вежба 10. 3. 2020.
Српски језик контролни задатак 24. 3. 2020.
Математика контролни задатак 30. 3. 2020.
24
25
26
Април 27Математика писмени задатак 10. 4. 2020.Математика контролни задатак 2. 4. 2020.
Природа и друштво контролни задатак 6. 4. 2020.

Енглески језик писмена вежба 22. 4. 2020.
Српски језик писмена вежба 24. 4. 2020.
Енглески језик писмена вежба 28. 4. 2020.
Математика писмени задатак 9. 4. 2020.

Српски језик писмена вежба 24. 4. 2020.
Енглески језик тестирање 27. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Српски језик писмени задатак 13. 5. 2020.
Природа и друштво контролни задатак 18. 5. 2020.
Српски језик писмени задатак 13. 5. 2020.

Природа и друштво писмена вежба 19. 5. 2020.
32
33
34
35
јун 36Математика писмени задатак 9. 6. 2020.Енглески језик писмена вежба 3. 6. 2020.
Српски језик контролни задатак 4. 6. 2020.

Српски језик контролни задатак 10. 6. 2020.
Математика писмени задатак 9. 6. 2020.
Енглески језик тестирање 1. 6. 2020.
Српски језик контролни задатак 4. 6. 2020.
Природа и друштво писмена вежба 11. 6. 2020.
37