ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика Б група контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Математика А група контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Математика Б група писмени задатак 26. 1. 2021. 5/01
Математика А група писмени задатак 26. 1. 2021. 5/01
Српски језик А група контролни задатак 28. 1. 2021. 5/01
Српски језик Б група контролни задатак 28. 1. 2021. 5/01
Природа и друштво Б група контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Природа и друштво А група контролни задатак 3. 2. 2021. 1/02
Српски језик Б група контролни задатак 8. 2. 2021. 2/02
Српски језик А група контролни задатак 8. 2. 2021. 2/02
Енглески језик Б писмена вежба 11. 2. 2021. 2/02
Енглески језик A писмена вежба 11. 2. 2021. 2/02
Математика Б група контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Математика А група контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Природа и друштво А група контролни задатак 17. 3. 2021. 3/03
Природа и друштво Б група контролни задатак 17. 3. 2021. 3/03
Српски језик Б група писмени задатак 18. 3. 2021. 3/03
Српски језик А група писмени задатак 18. 3. 2021. 3/03
Српски језик А група контролни задатак 1. 4. 2021. 1/04
Српски језик Б група контролни задатак 1. 4. 2021. 1/04
Математика Б група контролни задатак 7. 4. 2021. 2/04
Математика А група контролни задатак 7. 4. 2021. 2/04
Природа и друштво Б група контролни задатак 12. 4. 2021. 3/04
Природа и друштво А група контролни задатак 12. 4. 2021. 3/04
Математика А група писмени задатак 16. 4. 2021. 3/04
Математика Б група писмени задатак 16. 4. 2021. 3/04
Српски језик Б група контролни задатак 26. 4. 2021. 5/04
Српски језик А група контролни задатак 26. 4. 2021. 5/04
Енглески језик A писмена вежба 29. 4. 2021. 5/04
Енглески језик Б писмена вежба 29. 4. 2021. 5/04
Српски језик Б група писмени задатак 20. 5. 2021. 4/05
Српски језик А група писмени задатак 20. 5. 2021. 4/05
Природа и друштво Б група контролни задатак 26. 5. 2021. 5/05
Природа и друштво А група контролни задатак 26. 5. 2021. 5/05
Енглески језик Б писмена вежба 3. 6. 2021. 1/06
Енглески језик A писмена вежба 3. 6. 2021. 1/06
Српски језик А група контролни задатак 11. 6. 2021. 2/06
Српски језик Б група контролни задатак 11. 6. 2021. 2/06
Математика Б група писмени задатак 15. 6. 2021. 3/06
Математика А група писмени задатак 15. 6. 2021. 3/06
Српски језик А група контролни задатак 17. 6. 2021. 3/06
Српски језик Б група контролни задатак 17. 6. 2021. 3/06
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика B контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Математика A контролни задатак 21. 1. 2021. 4/01
Српски језик B писмена вежба 25. 1. 2021. 5/01
Српски језик A писмена вежба 25. 1. 2021. 5/01
Математика A писмени задатак 26. 1. 2021. 5/01
Математика B писмени задатак 26. 1. 2021. 5/01
Природа и друштво A писмена вежба 3. 2. 2021. 1/02
Природа и друштво B писмена вежба 3. 2. 2021. 1/02
Српски језик B писмена вежба 8. 2. 2021. 2/02
Српски језик A писмена вежба 8. 2. 2021. 2/02
Енглески језик B писмена вежба 9. 2. 2021. 2/02
Енглески језик A писмена вежба 9. 2. 2021. 2/02
Математика B контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Математика A контролни задатак 17. 2. 2021. 3/02
Српски језик B писмена вежба 17. 3. 2021. 3/03
Српски језик A писмена вежба 17. 3. 2021. 3/03
Српски језик A писмени задатак 18. 3. 2021. 3/03
Српски језик B писмени задатак 18. 3. 2021. 3/03
Српски језик B писмена вежба 1. 4. 2021. 1/04
Српски језик A писмена вежба 1. 4. 2021. 1/04
Математика B контролни задатак 7. 4. 2021. 2/04
Математика A контролни задатак 7. 4. 2021. 2/04
Природа и друштво B писмена вежба 12. 4. 2021. 3/04
Природа и друштво A писмена вежба 12. 4. 2021. 3/04
Математика A писмени задатак 16. 4. 2021. 3/04
Математика B писмени задатак 16. 4. 2021. 3/04
Енглески језик B писмена вежба 23. 4. 2021. 4/04
Енглески језик A писмена вежба 23. 4. 2021. 4/04
Српски језик B писмена вежба 26. 4. 2021. 5/04
Српски језик A писмена вежба 26. 4. 2021. 5/04
Српски језик A писмени задатак 20. 5. 2021. 4/05
Српски језик B писмени задатак 20. 5. 2021. 4/05
Природа и друштво B писмена вежба 26. 5. 2021. 5/05
Природа и друштво A писмена вежба 26. 5. 2021. 5/05
Енглески језик A писмена вежба 4. 6. 2021. 1/06
Енглески језик B писмена вежба 4. 6. 2021. 1/06
Српски језик B писмена вежба 11. 6. 2021. 2/06
Српски језик A писмена вежба 11. 6. 2021. 2/06
Математика A писмени задатак 15. 6. 2021. 3/06
Математика B писмени задатак 15. 6. 2021. 3/06
Српски језик B писмена вежба 17. 6. 2021. 3/06
Српски језик A писмена вежба 17. 6. 2021. 3/06
Природа и друштво A писмена вежба 21. 6. 2021. 4/06
Природа и друштво B писмена вежба 21. 6. 2021. 4/06