МесецНедељаV-1 V-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 22
Март 23Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 3. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 3. 3. 2020.
Математика писмена вежба 13. 3. 2020.

Француски језик писмена вежба 18. 3. 2020.
Енглески језик тестирање 26. 3. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 3. 2020.
Математика писмени задатак 31. 3. 2020.
Математика писмена вежба 11. 3. 2020.
Француски језик писмена вежба 20. 3. 2020.
Енглески језик тестирање 23. 3. 2020.
24
25
26
Април 27Математика писмени задатак 2. 4. 2020.

Математика писмена вежба 29. 4. 2020.
Српски језик и књижевност писмена вежба 30. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Енглески језик писмени задатак 13. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 5. 2020.
Француски језик писмени задатак 4. 5. 2020.

Француски језик писмени задатак 4. 5. 2020.
Математика писмена вежба 5. 5. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 11. 5. 2020.
Енглески језик писмени задатак 13. 5. 2020.
Географија контролни задатак 20. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 5. 2020.
Математика писмена вежба 25. 5. 2020.
Енглески језик писмени задатак 8. 5. 2020.
Француски језик писмени задатак 15. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 21. 5. 2020.
Математика писмена вежба 19. 5. 2020.
Географија контролни задатак 25. 5. 2020.
32
33
34
35
јун 36Математика писмени задатак 8. 6. 2020.
Математика писмени задатак 4. 6. 2020.
Математика контролни задатак 11. 6. 2020.
37