ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Француски језик контролни задатак 25. 1. 2021. 5/01
Енглески језик писмени задатак 3. 2. 2021. 1/02
Информатика и рачунарство писмена вежба 8. 2. 2021. 2/02
Математика писмени задатак 11. 2. 2021. 2/02
Енглески језик тестирање 10. 3. 2021. 2/03
Математика контролни задатак 15. 3. 2021. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 3. 2021. 3/03
Математика писмени задатак 5. 4. 2021. 2/04
Историја контролни задатак 20. 4. 2021. 4/04
Географија контролни задатак 28. 4. 2021. 5/04
Енглески језик писмени задатак 12. 5. 2021. 3/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 5. 2021. 4/05
Француски језик писмени задатак 24. 5. 2021. 5/05
Математика контролни задатак 27. 5. 2021. 5/05
Математика писмени задатак 16. 6. 2021. 3/06
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 20. 1. 2021. 4/01
Информатика и рачунарство тестирање 22. 1. 2021. 4/01
Енглески језик писмени задатак 29. 1. 2021. 5/01
Француски језик писмена вежба 4. 2. 2021. 1/02
Информатика и рачунарство тестирање 5. 2. 2021. 1/02
Математика писмени задатак 11. 2. 2021. 2/02
Српски језик и књижевност писмена вежба 26. 2. 2021. 4/02
Француски језик писмена вежба 11. 3. 2021. 2/03
Енглески језик тестирање 12. 3. 2021. 2/03
Математика контролни задатак 15. 3. 2021. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 3. 2021. 4/03
Математика писмени задатак 5. 4. 2021. 2/04
Српски језик и књижевност писмена вежба 12. 4. 2021. 3/04
Француски језик писмена вежба 15. 4. 2021. 3/04
Географија контролни задатак 29. 4. 2021. 5/04
Енглески језик писмени задатак 14. 5. 2021. 3/05
Француски језик писмени задатак 20. 5. 2021. 4/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 21. 5. 2021. 4/05
Математика контролни задатак 27. 5. 2021. 5/05
Српски језик и књижевност писмена вежба 9. 6. 2021. 2/06
Информатика и рачунарство тестирање 11. 6. 2021. 2/06
Математика писмени задатак 15. 6. 2021. 3/06