ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Информатика и рачунарство писмена вежба 8. 2. 2022. 2/02
Енглески језик тестирање 3. 3. 2022. 1/03
Математика писмена вежба 9. 3. 2022. 2/03
Француски језик контролни задатак 11. 3. 2022. 2/03
Историја писмена вежба 22. 3. 2022. 4/03
Математика писмени задатак 30. 3. 2022. 5/03
Енглески језик писмени задатак 11. 5. 2022. 2/05
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2022. 2/05
Математика писмена вежба 26. 5. 2022. 4/05
Информатика и рачунарство практичан рад 14. 6. 2022. 3/06
Математика писмени задатак 15. 6. 2022. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Информатика и рачунарство тестирање 1. 2. 2022. 1/02
Математика писмени задатак 8. 2. 2022. 2/02
Српски језик и књижевност писмена вежба 11. 2. 2022. 2/02
Математика контролни задатак 10. 3. 2022. 2/03
Француски језик контролни задатак 17. 3. 2022. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 18. 3. 2022. 3/03
Историја писмена вежба 21. 3. 2022. 4/03
Енглески језик писмена вежба 24. 3. 2022. 4/03
Математика писмени задатак 31. 3. 2022. 5/03
Српски језик и књижевност писмена вежба 8. 4. 2022. 2/04
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2022. 2/05
Енглески језик писмени задатак 16. 5. 2022. 3/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 24. 5. 2022. 4/05
Математика контролни задатак 27. 5. 2022. 4/05
Енглески језик писмена вежба 6. 6. 2022. 2/06
Математика писмени задатак 10. 6. 2022. 2/06
Српски језик и књижевност писмена вежба 13. 6. 2022. 3/06