ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмена вежба 29. 1. 2024. 5/01
Математика контролни задатак 31. 1. 2024. 5/01
Енглески језик тестирање 7. 2. 2024. 2/02
Географија контролни задатак 14. 2. 2024. 3/02
Српски језик и књижевност контролни задатак 29. 2. 2024. 5/02
Математика контролни задатак 5. 3. 2024. 2/03
Биологија тестирање 7. 3. 2024. 2/03
Историја тестирање 12. 3. 2024. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 3. 2024. 3/03
Француски језик контролни задатак 18. 3. 2024. 4/03
Математика писмени задатак 22. 3. 2024. 4/03
Српски језик и књижевност писмена вежба 18. 4. 2024. 3/04
Енглески језик писмени задатак 22. 4. 2024. 4/04
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 4. 2024. 4/04
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2024. 3/05
Математика контролни задатак 21. 5. 2024. 4/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 24. 5. 2024. 4/05
Биологија тестирање 30. 5. 2024. 5/05
Српски језик и књижевност тестирање 5. 6. 2024. 2/06
Математика писмени задатак 10. 6. 2024. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика тестирање 2. 2. 2024. 1/02
Енглески језик тестирање 8. 2. 2024. 2/02
Географија контролни задатак 12. 2. 2024. 3/02
Математика контролни задатак 1. 3. 2024. 1/03
Српски језик и књижевност писмена вежба 4. 3. 2024. 2/03
Историја тестирање 11. 3. 2024. 3/03
Биологија тестирање 13. 3. 2024. 3/03
Математика писмени задатак 22. 3. 2024. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 3. 2024. 5/03
Француски језик контролни задатак 29. 3. 2024. 5/03
Математика тестирање 5. 4. 2024. 1/04
Енглески језик писмени задатак 25. 4. 2024. 4/04
Српски језик и књижевност писмена вежба 6. 5. 2024. 2/05
Математика контролни задатак 21. 5. 2024. 4/05
Биологија тестирање 22. 5. 2024. 4/05
Француски језик писмени задатак 29. 5. 2024. 5/05
Математика писмени задатак 31. 5. 2024. 5/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 3. 6. 2024. 2/06