ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 5. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09
Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2022. 3/09
Математика контролни задатак 5. 10. 2022. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2022. 2/10
Географија контролни задатак 14. 10. 2022. 3/10
Француски језик контролни задатак 17. 10. 2022. 4/10
Енглески језик тестирање 21. 10. 2022. 4/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2022. 5/10
Српски језик и књижевност контролни задатак 31. 10. 2022. 6/10
Енглески језик тестирање 21. 11. 2022. 4/11
Историја тестирање 29. 11. 2022. 5/11
Информатика и рачунарство тестирање 2. 12. 2022. 1/12
Француски језик контролни задатак 5. 12. 2022. 2/12
Математика контролни задатак 6. 12. 2022. 2/12
Енглески језик писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12
Математика писмени задатак 27. 12. 2022. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 5. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09
Енглески језик иницијални тест 15. 9. 2022. 3/09
Математика контролни задатак 3. 10. 2022. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2022. 2/10
Енглески језик тестирање 13. 10. 2022. 3/10
Француски језик контролни задатак 14. 10. 2022. 3/10
Математика контролни задатак 17. 10. 2022. 4/10
Географија контролни задатак 20. 10. 2022. 4/10
Српски језик и књижевност писмена вежба 31. 10. 2022. 6/10
Математика писмени задатак 2. 11. 2022. 1/11
Енглески језик тестирање 21. 11. 2022. 4/11
Историја тестирање 25. 11. 2022. 4/11
Информатика и рачунарство тестирање 1. 12. 2022. 1/12
Француски језик контролни задатак 2. 12. 2022. 1/12
Математика контролни задатак 5. 12. 2022. 2/12
Српски језик и књижевност писмена вежба 9. 12. 2022. 2/12
Енглески језик писмени задатак 15. 12. 2022. 3/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12
Математика писмени задатак 26. 12. 2022. 5/12