ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2020. 2/09
Историја иницијални тест 22. 9. 2020. 4/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 10. 2020. 2/10
Математика контролни задатак 13. 10. 2020. 3/10
Енглески језик тестирање 15. 10. 2020. 3/10
Француски језик контролни задатак 19. 10. 2020. 4/10
Математика писмени задатак 2. 11. 2020. 1/11
Историја контролни задатак 1. 12. 2020. 1/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2020. 3/12
Француски језик контролни задатак 25. 1. 2021. 5/01
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 5. 10. 2020. 2/10
Енглески језик тестирање 12. 10. 2020. 3/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2020. 3/10
Француски језик писмена вежба 22. 10. 2020. 4/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2020. 5/10
Српски језик и књижевност писмена вежба 29. 10. 2020. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 12. 2020. 2/12