ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 1. 9. 2021. 1/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2021. 2/09
Математика иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Математика писмена вежба 5. 10. 2021. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 10. 2021. 2/10
Енглески језик тестирање 13. 10. 2021. 3/10
Француски језик контролни задатак 15. 10. 2021. 3/10
Српски језик и књижевност писмена вежба 27. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2021. 5/10
Географија контролни задатак 17. 11. 2021. 3/11
Историја писмена вежба 23. 11. 2021. 4/11
Енглески језик писмени задатак 25. 11. 2021. 4/11
Српски језик и књижевност писмена вежба 30. 11. 2021. 5/11
Француски језик контролни задатак 3. 12. 2021. 1/12
Математика писмена вежба 6. 12. 2021. 2/12
Информатика и рачунарство тестирање 7. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2021. 3/12
Математика писмени задатак 23. 12. 2021. 4/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 2. 9. 2021. 1/09
Математика иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Математика контролни задатак 5. 10. 2021. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 10. 2021. 2/10
Француски језик писмена вежба 14. 10. 2021. 3/10
Енглески језик тестирање 15. 10. 2021. 3/10
Српски језик и књижевност писмена вежба 27. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 28. 10. 2021. 5/10
Географија контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Француски језик писмена вежба 19. 11. 2021. 3/11
Историја писмена вежба 22. 11. 2021. 4/11
Енглески језик писмени задатак 26. 11. 2021. 4/11
Српски језик и књижевност писмена вежба 30. 11. 2021. 5/11
Математика контролни задатак 3. 12. 2021. 1/12
Информатика и рачунарство тестирање 7. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2021. 3/12