МесецНедељаVI-1 VI-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 22Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 2. 2020.
Март 23Физика контролни задатак 6. 3. 2020.
Математика писмена вежба 19. 3. 2020.
Француски језик писмена вежба 20. 3. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 3. 2020.
Физика контролни задатак 2. 3. 2020.
Математика контролни задатак 12. 3. 2020.
Француски језик писмена вежба 20. 3. 2020.
Енглески језик писмена вежба 24. 3. 2020.
24
25
26
Април 27Математика писмени задатак 3. 4. 2020.
Енглески језик тестирање 1. 4. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 4. 2020.
Математика писмени задатак 1. 4. 2020.
Физика писмена вежба 27. 4. 2020.
Српски језик и књижевност писмена вежба 30. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Француски језик писмени задатак 8. 5. 2020.
Енглески језик писмени задатак 12. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 5. 2020.
Физика контролни задатак 4. 5. 2020.
Математика писмена вежба 14. 5. 2020.
Географија контролни задатак 27. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 5. 2020.
Енглески језик писмени задатак 8. 5. 2020.
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2020.
Математика контролни задатак 11. 5. 2020.
Географија контролни задатак 21. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмена вежба 28. 5. 2020.
32
33
34
35
Јун 36Математика писмени задатак 9. 6. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 3. 6. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 4. 6. 2020.
Физика контролни задатак 12. 6. 2020.
Математика писмени задатак 8. 6. 2020.
Енглески језик писмена вежба 9. 6. 2020.
Математика контролни задатак 15. 6. 2020.
37