ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 1. 9. 2021. 1/09
Математика иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Француски језик иницијални тест 8. 9. 2021. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Математика писмена вежба 11. 10. 2021. 3/10
Француски језик контролни задатак 15. 10. 2021. 3/10
Историја писмена вежба 19. 10. 2021. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 21. 10. 2021. 4/10
Енглески језик тестирање 26. 10. 2021. 5/10
Физика писмена вежба 29. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2021. 1/11
Информатика и рачунарство тестирање 5. 11. 2021. 1/11
Географија контролни задатак 17. 11. 2021. 3/11
Француски језик писмени задатак 3. 12. 2021. 1/12
Математика писмена вежба 7. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2021. 2/12
Енглески језик писмени задатак 14. 12. 2021. 3/12
Информатика и рачунарство тестирање 17. 12. 2021. 3/12
Математика писмени задатак 23. 12. 2021. 4/12
Физика писмена вежба 24. 12. 2021. 4/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика иницијални тест 3. 9. 2021. 1/09
Географија иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Француски језик иницијални тест 10. 9. 2021. 2/09
Математика контролни задатак 7. 10. 2021. 2/10
Физика контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Француски језик писмена вежба 14. 10. 2021. 3/10
Историја писмена вежба 18. 10. 2021. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 10. 2021. 4/10
Енглески језик тестирање 25. 10. 2021. 5/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2021. 5/10
Географија контролни задатак 1. 11. 2021. 1/11
Информатика и рачунарство тестирање 9. 11. 2021. 2/11
Француски језик писмени задатак 2. 12. 2021. 1/12
Математика контролни задатак 3. 12. 2021. 1/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2021. 2/12
Енглески језик писмени задатак 13. 12. 2021. 3/12
Физика контролни задатак 14. 12. 2021. 3/12
Информатика и рачунарство тестирање 21. 12. 2021. 4/12
Математика контролни задатак 22. 12. 2021. 4/12