ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 8. 9. 2020. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 9. 9. 2020. 2/09
Француски језик иницијални тест 9. 9. 2020. 2/09
Математика контролни задатак 8. 10. 2020. 2/10
Француски језик контролни задатак 14. 10. 2020. 3/10
Енглески језик тестирање 20. 10. 2020. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 10. 2020. 4/10
Физика контролни задатак 27. 10. 2020. 5/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2020. 5/10
Историја контролни задатак 19. 11. 2020. 3/11
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2020. 2/12
Француски језик писмени задатак 25. 1. 2021. 5/01
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 8. 10. 2020. 2/10
Француски језик писмена вежба 15. 10. 2020. 3/10
Енглески језик тестирање 19. 10. 2020. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 10. 2020. 4/10
Физика контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Математика писмени задатак 29. 10. 2020. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 12. 2020. 2/12
Српски језик и књижевност писмена вежба 12. 1. 2021. 3/01