ЗмињакПетловача
Географија иницијални тест 2. 9. 2022. 1/09
Математика иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Француски језик иницијални тест 9. 9. 2022. 2/09
Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2022. 3/09
Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 9. 2022. 4/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2022. 2/10
Математика контролни задатак 11. 10. 2022. 3/10
Француски језик контролни задатак 14. 10. 2022. 3/10
Историја тестирање 18. 10. 2022. 4/10
Физика писмена вежба 27. 10. 2022. 5/10
Енглески језик тестирање 28. 10. 2022. 5/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2022. 1/11
Информатика и рачунарство тестирање 8. 11. 2022. 2/11
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 11. 2022. 4/11
Енглески језик писмени задатак 28. 11. 2022. 5/11
Француски језик писмени задатак 2. 12. 2022. 1/12
Математика контролни задатак 6. 12. 2022. 2/12
Географија контролни задатак 7. 12. 2022. 2/12
Математика писмени задатак 15. 12. 2022. 3/12
Историја тестирање 20. 12. 2022. 4/12
Физика писмена вежба 22. 12. 2022. 4/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 12. 2022. 5/12
Информатика и рачунарство тестирање 27. 12. 2022. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 1. 9. 2022. 1/09
Математика иницијални тест 5. 9. 2022. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09
Француски језик иницијални тест 15. 9. 2022. 3/09
Математика контролни задатак 10. 10. 2022. 3/10
Француски језик контролни задатак 13. 10. 2022. 3/10
Историја тестирање 19. 10. 2022. 4/10
Енглески језик тестирање 20. 10. 2022. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 10. 2022. 5/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2022. 1/11
Информатика и рачунарство тестирање 9. 11. 2022. 2/11
Француски језик писмени задатак 18. 11. 2022. 3/11
Математика контролни задатак 1. 12. 2022. 1/12
Физика контролни задатак 6. 12. 2022. 2/12
Енглески језик писмени задатак 8. 12. 2022. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12
Географија контролни задатак 15. 12. 2022. 3/12
Математика контролни задатак 22. 12. 2022. 4/12
Историја тестирање 23. 12. 2022. 4/12
Информатика и рачунарство тестирање 28. 12. 2022. 5/12