МесецНедељаVI-1 VI-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Септембар 2019.15.9. српски језик
213.9. француски језик13.9. француски језик
3
424.9. српски језик25.9. српски језик
5
Октобар 2019.68.10. математика
714.10. француски језик
822.10. енглески језик16.10. француски
929.10. српски језик
01.11. математика
24.10. српски језик25.10. енглески језик
1028.10. географија
Новембар 2019.118.11. физика
1220.11. српски језик
13 21.11. српски језик
142.12. француски језик5.12. математика
Децембар 2019.1510.12. српски језик4.12. француски језик7.12. математика
1617.12. енглески језик
20.12. физика
9.12. српски језик
1724.12. математика17.12. енглески језик
18
Јануар 2020.1917.1. математика14.01. српски језик
2013.01. српски језик
2130.01. српски језик