ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик тестирање 7. 2. 2024. 2/02
Српски језик и књижевност контролни задатак 8. 2. 2024. 2/02
Историја тестирање 13. 2. 2024. 3/02
Хемија контролни задатак 19. 2. 2024. 4/02
Физика тестирање 20. 2. 2024. 4/02
Биологија тестирање 4. 3. 2024. 2/03
Математика контролни задатак 7. 3. 2024. 2/03
Француски језик контролни задатак 11. 3. 2024. 3/03
Српски језик и књижевност контролни задатак 19. 3. 2024. 4/03
Математика контролни задатак 28. 3. 2024. 5/03
Математика писмени задатак 1. 4. 2024. 1/04
Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 4. 2024. 1/04
Биологија тестирање 11. 4. 2024. 2/04
Математика контролни задатак 18. 4. 2024. 3/04
Хемија контролни задатак 22. 4. 2024. 4/04
Историја тестирање 25. 4. 2024. 4/04
Енглески језик писмени задатак 8. 5. 2024. 2/05
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2024. 3/05
Српски језик и књижевност контролни задатак 15. 5. 2024. 3/05
Математика контролни задатак 24. 5. 2024. 4/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 28. 5. 2024. 5/05
Математика писмени задатак 3. 6. 2024. 2/06
Српски језик и књижевност тестирање 12. 6. 2024. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмена вежба 2. 2. 2024. 1/02
Енглески језик тестирање 8. 2. 2024. 2/02
Историја тестирање 9. 2. 2024. 2/02
Физика тестирање 13. 2. 2024. 3/02
Хемија контролни задатак 19. 2. 2024. 4/02
Математика контролни задатак 22. 2. 2024. 4/02
Биологија тестирање 6. 3. 2024. 2/03
Француски језик контролни задатак 8. 3. 2024. 2/03
Информатика и рачунарство тестирање 12. 3. 2024. 3/03
Српски језик и књижевност писмена вежба 13. 3. 2024. 3/03
Математика контролни задатак 19. 3. 2024. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 21. 3. 2024. 4/03
Математика писмени задатак 2. 4. 2024. 1/04
Биологија тестирање 10. 4. 2024. 2/04
Математика контролни задатак 19. 4. 2024. 3/04
Историја тестирање 22. 4. 2024. 4/04
Хемија контролни задатак 24. 4. 2024. 4/04
Енглески језик писмени задатак 9. 5. 2024. 2/05
Француски језик писмени задатак 10. 5. 2024. 2/05
Српски језик и књижевност писмена вежба 14. 5. 2024. 3/05
Математика контролни задатак 15. 5. 2024. 3/05
Информатика и рачунарство тестирање 21. 5. 2024. 4/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 5. 2024. 5/05
Математика писмени задатак 4. 6. 2024. 2/06
Српски језик и књижевност писмена вежба 7. 6. 2024. 2/06