МесецНедељаVII-1 VII-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 22Математика писмена вежба 27. 2. 2020.
Март 23Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 3. 2020.Математика контролни задатак 3. 3. 2020.
Енглески језик тестирање 4. 3. 2020.
Математика контролни задатак 12. 3. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 13. 3. 2020.
Физика контролни задатак 18. 3. 2020.
Француски језик писмена вежба 20. 3. 2020.

Хемија контролни задатак 27. 3. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 3. 2020.Енглески језик писмена вежба 6. 3. 2020.
Математика писмена вежба 12. 3. 2020.
Српски језик и књижевност писмена вежба 13. 3. 2020.
Француски језик писмена вежба 20. 3. 2020.

Хемија контролни задатак 27. 3. 2020.

24
25

26
Април 27Математика писмени задатак 22. 4. 2020.
Енглески језик писмени задатак 29. 4. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 10. 4. 2020.

Математика писмени задатак 9. 4. 2020.
Енглески језик писмени задатак 28. 4. 2020.
Српски језик и књижевност писмена вежба 30. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Француски језик писмени задатак 4. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 5. 2020.

Математика контролни задатак 19. 5. 2020.
Географија контролни задатак 22. 5. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 5. 2020.
Француски језик писмени задатак 15. 5. 2020.
Математика писмена вежба 19. 5. 2020.
Географија контролни задатак 21. 5. 2020.
32
33
34
35
Јун 36Математика писмени задатак 10. 6. 2020.Математика контролни задатак 4. 6. 2020.
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 6. 2020.
Хемија контролни задатак 9. 6. 2020.

Математика писмени задатак 9. 6. 2020.
Енглески језик писмена вежба 2. 6. 2020.
Хемија контролни задатак 5. 6. 2020.
37