ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 2. 9. 2022. 1/09
Математика иницијални тест 5. 9. 2022. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Енглески језик иницијални тест 9. 9. 2022. 2/09
Француски језик иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2022. 2/10
Хемија контролни задатак 10. 10. 2022. 3/10
Математика контролни задатак 11. 10. 2022. 3/10
Енглески језик тестирање 17. 10. 2022. 4/10
Историја тестирање 18. 10. 2022. 4/10
Француски језик контролни задатак 24. 10. 2022. 5/10
Физика писмена вежба 26. 10. 2022. 5/10
Информатика и рачунарство тестирање 15. 11. 2022. 3/11
Математика писмени задатак 17. 11. 2022. 3/11
Историја тестирање 1. 12. 2022. 1/12
Енглески језик писмени задатак 2. 12. 2022. 1/12
Француски језик писмени задатак 5. 12. 2022. 2/12
Физика писмена вежба 7. 12. 2022. 2/12
Математика контролни задатак 12. 12. 2022. 3/12
Географија контролни задатак 14. 12. 2022. 3/12
Хемија контролни задатак 21. 12. 2022. 4/12
Математика писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 12. 2022. 5/12
Информатика и рачунарство тестирање 27. 12. 2022. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 1. 9. 2022. 1/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09
Француски језик иницијални тест 15. 9. 2022. 3/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2022. 5/09
Хемија контролни задатак 5. 10. 2022. 2/10
Математика контролни задатак 12. 10. 2022. 3/10
Француски језик контролни задатак 13. 10. 2022. 3/10
Енглески језик тестирање 17. 10. 2022. 4/10
Историја тестирање 19. 10. 2022. 4/10
Српски језик и књижевност писмена вежба 24. 10. 2022. 5/10
Физика писмена вежба 25. 10. 2022. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 31. 10. 2022. 6/10
Информатика и рачунарство тестирање 3. 11. 2022. 1/11
Математика писмени задатак 9. 11. 2022. 2/11
Математика контролни задатак 21. 11. 2022. 4/11
Француски језик писмени задатак 24. 11. 2022. 4/11
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2022. 5/11
Информатика и рачунарство тестирање 1. 12. 2022. 1/12
Физика писмена вежба 6. 12. 2022. 2/12
Историја тестирање 7. 12. 2022. 2/12
Математика контролни задатак 12. 12. 2022. 3/12
Географија контролни задатак 15. 12. 2022. 3/12
Хемија контролни задатак 21. 12. 2022. 4/12
Математика писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12
Српски језик и књижевност писмена вежба 26. 12. 2022. 5/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 12. 2022. 5/12