ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 1. 9. 2021. 1/09
Математика иницијални тест 6. 9. 2021. 2/09
Француски језик иницијални тест 8. 9. 2021. 2/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 9. 9. 2021. 2/09
Математика писмена вежба 11. 10. 2021. 3/10
Хемија контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Француски језик контролни задатак 18. 10. 2021. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2021. 4/10
Енглески језик тестирање 26. 10. 2021. 5/10
Информатика и рачунарство тестирање 4. 11. 2021. 1/11
Српски језик и књижевност писмена вежба 15. 11. 2021. 3/11
Математика писмени задатак 18. 11. 2021. 3/11
Историја писмена вежба 23. 11. 2021. 4/11
Физика контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Хемија контролни задатак 30. 11. 2021. 5/11
Енглески језик писмени задатак 2. 12. 2021. 1/12
Француски језик писмени задатак 6. 12. 2021. 2/12
Математика писмена вежба 13. 12. 2021. 3/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 16. 12. 2021. 3/12
Математика писмени задатак 22. 12. 2021. 4/12
Информатика и рачунарство тестирање 23. 12. 2021. 4/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Географија иницијални тест 1. 9. 2021. 1/09
Математика иницијални тест 3. 9. 2021. 1/09
Француски језик иницијални тест 10. 9. 2021. 2/09
Географија контролни задатак 7. 10. 2021. 2/10
Француски језик писмена вежба 8. 10. 2021. 2/10
Математика контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Хемија контролни задатак 15. 10. 2021. 3/10
Енглески језик тестирање 18. 10. 2021. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2021. 4/10
Информатика и рачунарство тестирање 4. 11. 2021. 1/11
Српски језик и књижевност писмена вежба 15. 11. 2021. 3/11
Математика писмени задатак 18. 11. 2021. 3/11
Историја писмена вежба 22. 11. 2021. 4/11
Физика писмена вежба 25. 11. 2021. 4/11
Енглески језик писмени задатак 29. 11. 2021. 5/11
Хемија контролни задатак 30. 11. 2021. 5/11
Француски језик писмени задатак 9. 12. 2021. 2/12
Математика контролни задатак 10. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 16. 12. 2021. 3/12
Информатика и рачунарство тестирање 23. 12. 2021. 4/12