МесецНедељаVIII-1 VIII-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 2019.2228.2. математика
Март 2019.22
2414.3. математика11.3. физика12.3. математика13.3. француски језик
2521.3. српски језик18.3. француски језик18.3. српски језик
20.3. француски језик
20.3. физика
2625.3. српски језик
26.3. хемија
29.3. српски језик25.3. енглески језик
Април 2019.273.4. математика
4.4. физика
1.4. математика
2.4. хемија
288.4. српски језик
9.4. енглески језик
11.4. математика
12.4. хемија
2916.4. хемија
18.4. математика
16.4. српски језик
18.4. географија
3024.4. енглески језик25.4. математика25.4. енглески језик24.4. математика
Мај 2019.31
3210.5. математика8.5. француски језик
3313.5. француски језик
15.5. српски језик
14.5. хемија
16.5. математика
34 23.5. математика20.5. физика20.5. српски језик23.5. српски језик
3528.5. хемија
29.5. српски језик
28.5. математика27.5. физика
Јун 2019.36
37