МесецНедељаVIII-1 VIII-2 
Писмени задатакПисмена провераПисмени задатакПисмена провера
Фебруар 22
Март 22Математика писмени задатак 16. 3. 2020.
Српски језик писмени задатак 23. 3. 2020.
Математика контролни задатак 2. 3. 2020.
Српски језик контролни задатак 9. 3. 2020.
Енглески језик тестирање 10. 3. 2020.

Француски језик писмена вежба 18. 3. 2020.

Физика писмена вежба 25. 3. 2020.
Математика писмени задатак 11. 3. 2020.
Српски језик писмени задатак 31. 3. 2020.
Математика писмена вежба 2. 3. 2020.
Енглески језик тестирање 6. 3. 2020.

Српски језик писмена вежба 12. 3. 2020.
Француски језик писмена вежба 20. 3. 2020.
Физика писмена вежба 23. 3. 2020.
Математика писмена вежба 30. 3. 2020.

24
25
26
Април 27Енглески језик писмени задатак 23. 4. 2020.
Математика контролни задатак 27. 4. 2020.
Српски језик контролни задатак 28. 4. 2020.

Енглески језик писмени задатак 6. 4. 2020.
Француски језик писмени задатак 24. 4. 2020.

Математика писмена вежба 13. 4. 2020.

Српски језик писмена вежба 30. 4. 2020.
28
29
30
Мај 31Француски језик писмени задатак 4. 5. 2020.
Српски језик писмени задатак 13. 5. 2020.
Математика писмени задатак 27. 5. 2020.
Српски језик контролни задатак 5. 5. 2020.
Хемија контролни задатак 15. 5. 2020.
Српски језик тестирање 18. 5. 2020.
Математика контролни задатак 19. 5. 2020.
Српски језик писмени задатак 14. 5. 2020.
Математика писмени задатак 28. 5. 2020.
Математика писмена вежба 4. 5. 2020.

Хемија контролни задатак 15. 5. 2020.
Српски језик писмена вежба 21. 5. 2020.

32
33
34
35
Јун 36
37