ЗмињакПетловача
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 3. 9. 2020. 1/09
Физика иницијални тест 4. 9. 2020. 1/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 9. 9. 2020. 2/09
Француски језик иницијални тест 11. 9. 2020. 2/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2020. 5/09
Енглески језик тестирање 7. 10. 2020. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 10. 2020. 2/10
Француски језик контролни задатак 16. 10. 2020. 3/10
Математика писмени задатак 22. 10. 2020. 4/10
Физика контролни задатак 26. 10. 2020. 5/10
Историја контролни задатак 29. 10. 2020. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 12. 2020. 2/12
Историја контролни задатак 26. 1. 2021. 5/01
Француски језик писмени задатак 29. 1. 2021. 5/01
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Физика иницијални тест 2. 9. 2020. 1/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2020. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 10. 2020. 2/10
Енглески језик писмена вежба 9. 10. 2020. 2/10
Математика писмени задатак 21. 10. 2020. 4/10
Француски језик писмена вежба 22. 10. 2020. 4/10
Физика контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Енглески језик писмени задатак 17. 11. 2020. 3/11
Енглески језик писмена вежба 4. 12. 2020. 1/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 12. 2020. 2/12