Змињак  Петловача 
ПредметТермин припремне наставеПредметТермин припремне наставе
Српски језикчетвртак I часСрпски језиксреда IV час
Математикачетвртак III часМатематикасреда III час
Физикапонедељак VII часФизикасреда претчас
Биологијапонедељак претчасБиологијапетак претчас
Географијапетак VII часГеографијапонедељак претчас
Хемијауторак VII часХемијауторак претчас
Историјауторак претчасИсторијапетак претчас