Змињак Петловача 
ПредметТерминПредметТермин
Српски језикчетвртак, 4. часСрпски језиксреда, 4. час
Математикасреда, 6. часМатематикачетвртак, 5. час
Физикадруго полугодиштеФизикадруго полугодиште
Биологијадруго полугодиштеБиологијадруго полугодиште
Географијадруго полугодиште, среда, 0. часГеографијадруго полугодиште, четвртак, 0. час
Хемијауторак, 0. часХемијауторак, 7. час
Историјадруго полугодиштеИсторијадруго полугодиште, понедељак, 8. час