У оквиру часова обогаћеног једносменског рада ученици првог, другог и петог разреда су се ближе упознавали са ботаником, граном биологије која се бави проучавањем биљака.

Ученици су имали задатак да самостално измикроскопирају поједине ботаничке микроскопске препарате и дате латинске називе биљака претраже коришћењем доступних интернет извора. 

Током овог часа сви ученици су имали своје радне задатке тако да су вршњачком едукацијом помагали једним другима у савладавању непознатог градива као и овладавањем вештина микроскопирања и претраживањем доступних интернет страница.

C:\Users\Computer\Downloads\20221215_120428.jpg
C:\Users\Computer\Downloads\20221215_120426.jpg
C:\Users\Computer\Downloads\20221215_120411.jpg
C:\Users\Computer\Downloads\20221215_120404.jpg
C:\Users\Computer\Downloads\20221215_120357.jpg
C:\Users\Computer\Downloads\20221215_121011.jpg
C:\Users\Computer\Downloads\20221215_121022.jpg
C:\Users\Computer\Downloads\20221215_120437.jpg

Подносилац извештаја: Ивана Воротовић и Данка Ђевић Хаднађев

*******************************

Радионица „Другачија јесен“

Новембар 2022.године

ОЈР

Ученици првог, другог и петог разреда су на часовима обгаћеног једносменског рада прикупљали суво и опало лишће у школском дворишту, сушила га и пресовали. Након тога су лепили осушено лишће различитих димензија и облика на шаблонима, израђивали слике од њих са различитм мотивима.

Кроз ову радионицу ученици су развијали тимски рад, дружили сe,упознавали са одређеним биљним врстама које расту у њиховом окружењу, научили основна правила сушења и пресовања биљака и технике израде слика од њих.

Пано са најлепшим сликама изложен у холу школе.

Активност реализовале наставнице:

Данка Ђевић Хаднађев и Ивана Воротовић

***********************************

Децембар 2022/23. године

Назив радионице Заклео се бумбар 
https://lh4.googleusercontent.com/YW5ZqRjs3qVIF_5qVqroQJFM7KZ8B1H5qMO11JLMLZ_H4tz_UYnJbw2roDYXRfDPcgxizeQJaFTYdBaAoHokUddfGp8srVc0Nhz8Xg8YynRqNaf8Xses1BmFQm2pDgccGZ-Ckhy2Ulk9oCB8_5NXR7nBrrEGhay3NVdgjo9sHn280O_XRlCQ0wXkt_PVq4ocwtvyR8Y_HQУ току месеца децембра заједно смо пратили, посматрали, неговали, заштитили, фотографисали, ослушкивали, истраживали, препознали и упознали жива бића која нас окружују. Посебну пажњу смо посветили ботаници због временских прилика и одабрали, засадили и пратили како расте зачинско биље. 
Тема Биологија у пракси 
Циљеви Упознавање ученика са ботаником и зоологијом на практичан начин Подстицање креативног размишљања код ученика, као и истраживачки рад и рад у групи Развијање свести о дејству људских активности на природу и живи свет Стицање вештина ученика за планирање и реализацију мини пројеката 
Међупредметне компетенције Одговоран однос према околини Компетенција за учење Естетичка компетенција Сарадња Комуникација Решавање проблема Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
Активности Садња биљака Прављење хербаријума Осликавање и украшавање саксија Уређивање школског дворишта Прављење инсектаријума Теренски рад Виртуални обилазак светских природних добара       ▪ Посматрање птица Слушање аудио записа оглашавања животиња и њихово препознавање Прављење хранилица за птице
Структура тима – наставници  Ивана Воротовић и Данка Ђевић-Хаднађев
Структура ученичких тимова 15 ученика по тиму од 1. до 5. разреда
Препоручени број родитеља По избору родитеља 
Динамика и предвиђено време трајања 1 час недељно 

*******************************

Март 2023.године

Реализује се у одељењима  II/1, III/2

Уређујемо наше школско двориште

У току месеца марта ученици су заједно са својим наставником уређивали школско двориште и помагали у садњи цвећа и дрвећа у њему. Ученици су имали задатак да спремају адеквантну подлогу за раст биљака у жандињерама и да заједно са запосленима у расаднику имали задатак да посаде одређене културе биљака чиме ће подстаћи зеленило у нашој школи. На тај начин су ученици и визуалном методом правили разлике између  четинарски и листопадних дрвећа, на примерима научили нешто више о цвећу које садимо као и о условима који су неопходни за адеквантан раст.

Циљеви – Приближавање наставе биологије и природе на практичан начин  . Подстицање креативног размишљања код ученика, као и истраживачки рад и рад у групи. Развијање свести о дејству људских активности на природу и живи свет и иницирање позитивног односа према природи.

Повезаност са наставним програмом Биологија, Ликовна култура, Географија, Хемија. 

Међупредметне компетенције ▪ Одговоран однос према околини ▪ Компетенција за учење ▪ Естетичка компетенција ▪ Сарадња ▪ Комуникација ▪ Решавање проблема ▪ Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

C:\Users\Computer\OneDrive\Desktop\viber_image_2023-04-07_12-13-38-898.jpgC:\Users\Computer\OneDrive\Desktop\viber_image_2023-04-07_12-13-39-345.jpg

C:\Users\Computer\OneDrive\Desktop\viber_image_2023-04-07_12-13-39-520.jpg
C:\Users\Computer\OneDrive\Desktop\viber_image_2023-04-07_12-13-38-958.jpg
C:\Users\Computer\OneDrive\Desktop\viber_image_2023-04-07_12-13-39-083.jpg

Подносилац извештаја: наставник биологије Данка Ђевић Хаднађев