Понедељак 8.00 – 14.00
Среда 9.20 – 9.50, 11.30 – 12.00