Дани отворених врата

Дани отворених врата су:
сваке 4. седмице у месецу.