Екскурзија 2019/20.

Одлука о закључењу оквирног споразума: odlukaEkskurzija2019-20

Одговор на постављено питање бр. 2
Одговор на постављено питање бр. 1
Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације и реализације екскурзија

 ПВЦ Столарија

Одлука о додели уговора: набавка и уградња пвц столарије у матичној школи у Змињаку

Конкурсна документација

Позив за подншење понуда

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација – замена столарије
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку – извођење радова на уградњи столарије у матичној школи у Змињаку (замена)

Лож уље

Одлука о додели уговора: гасно уље екстра лако евро Ел

Гасно уље екстра лако евро Ел број 1/2020

Одлука о избору најповољније понуде

0длука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Измена конкурсне документације за јнмв:  угаљ лигнит сушени, комад, коцка

Kонкурсна документација за набавку сушеног угља
Конкурсна документација гасно уље екстра лако евро Ел
Позив за подношење понуде за лож уље
Koнкурсна документација – набавкa лож уља
Oдлука о додели уговора јнмб гасног уља екстра лако евро Ел
Oбавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуде за гасно уље екстра лако евро Ел-број ЈНМВ 01/18
Јaвна набавка – гасно уље екстра лако евро ел број-1/2018
Одлука о избору најповољније понуде јнмб 03/2018

Ужина

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација за набавку ужине
Јавни позив за прикупљање понуда – набавкa ђачке ужине
Koнкурсна документација – набавкa ђачке ужине
Одлука о избору најповољније понуде
Обавештење о закљученом уговору- ђачка ужина
Јавни позив за прикупљање понуда – набавкa ђачке ужине број 2/2018
Конкурсна документација јавна набавка ђачке ужине-пецива број 2/2018
Одлука о додели уговора за ужину