Пример добре праксе у ОШ „Јован Цвијић“ је квалитет реализованих часова у условима наставе на даљину, посебно истичемо наставу ликовне културе, односно рад наставнице Данке Милићевић, која је у пуној мери успела да искористи мултимедијалне могућности платформе за онлајн наставу и заинтересује ученике оплемењујући њихов осећај визуелног доживљаја.