I-2II-2III-2IV-2
I-2ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаЕнглески језик
2.МатематикаЕнглески језикМатематикаСрпски језикСрпски језик
3.Свет око насСрпски језикСвет око насФизичко васпитањеМатематика
4.Дигитални светМузичка култураФизичко васпитањеЛиковна култураЧОС и ЧОЗ
1.Српски језикЕнглески језикСрпски језикМатематикаСрпски језик
2.МатематикаМатематикаМатематикаВеронаукаМатематика
3.Свет око насСрпски језикСвет око насСрпски језикЧОС и ЧОЗ
Дигитални свет
(настава на даљину)
Музичка култура
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Ликовна култура
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Слободне активности
(настава на даљину)
Верска настава
(настава на даљину)
Енглески језик
(настава на даљину)
II-2ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2.Енглески језикСрпски језикМатематикаСрпски језикМатематика
3.МатематикаПројектна наставаСвет око насЛиковна култураЕнглески језик
4.Свет око насФизичко и здравствено васпитањеМузичка култураЛиковна култураЧОЗ и ЧОС
1.Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2.МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикМатематика
3.Енглески језикПројектна наставаСвет око насВеронаукаЧОЗ и ЧОС
Свет око нас
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Музичка култура
(настава на даљину)
Ликовна култура
(настава на даљину)
Енглески језик
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Слободне активности
(настава на даљину)
Ликовна култура
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Веронаука
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
III-2ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2.МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикМатематика
3.Природа и друштвоЕнглески језикПрирода и друштвоЛиковна култураЕнглески језик
4.Физичко и здравствено васпитањеПројектна наставаМузичка култураЛиковна култураЧОС
1.Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаЕнглески језик
2.МатематикаСрпски језикВеронаукаСрпски језикСрпски језик
3.Природа и друштвоЧОСМатематикаПрирода и друштвоМатематика
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Пројектна настава
(настава на даљину)
Музичка култура
(настава на даљину)
Ликовна култура
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Слободне активности
(настава на даљину)
Енглески језик
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Ликовна култура
(настава на даљину)
Слободне активности
(настава на даљину)
IV-2ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2.МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикЕнглески језик
3.Природа и друштвоНародна традицијаПрирода и друштвоЛиковна култураМатематика
4.Физичко и здравствено васпитањеЕнглески језикМузичка култураЛиковна култураЧОЗ и ЧОС
1.Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2.МатематикаЕнглески језикМатематикаСрпски језикМатематика
3.Природа и друштвоСрпски језикВеронаукаПрирода и друштвоЧОЗ и ЧОС
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Народна традиција
(настава на даљину)
Музичка култура
(настава на даљину)
Ликовна култура
(настава на даљину)
Енглески језик
(настава на даљину)
Слободне активности
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Ликовна култура
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)
Верска настава
(настава на даљину)
Физичко и здравствено васпитање
(настава на даљину)