частерминЗмињак
0.
1.8.00 – 8.30
2.8.35 – 9.05
15 мин. велики одмор - чишћење
3.9.20 – 9.50
4.9.55 – 10.25
30 мин.чишћење и проветравање
5.10.55 - 11.25
6.11.30 – 12.00
10 мин.велики одмор - чишћење
7.12.10 – 12.40