час термин 
Проветравање  15 минута
1. 7.45-8.30 
2. 8.35-9.20 
Чишћење и   проветравање 15 минута
3. 9.35-  10.20
Чишћење и проветравање 15 минута
4. 10.35-  11.20
11.25-  12.10
6. 12.15-  13.00
7. 13.05-  13.50
Чишћење и   проветравање 60 минута