MAKEТЕ МНОГОУГЛОВА

Нашој школи је одобрен пројекат Обогаћеног једносменског рада. Један час недељно се реализује са осмим разредом. Месец април је био посвећен прављењу макета разних многоуглова. Ученици су сами осмислили технику рада и прикупили потребан материјал за извођење планираног задатка. Коришћене су шибице, штапићи у разним бојама, папир, лепак, маказе… Припреме макета и финални производ се разликују. Заступљен је рад у групама.

Као финалне производе ученици су направили:
 четворостране и тростране пирамиде са њиховим висинама и
дијагоналама основе,
 једнакокраке трапезе са висинама и
 ромб са дијагоналом.

Ивана Ловчевић,
наставник математике и информатике