Оглед из Природе и друштва:

Час Слободних активности у природи, Амбијентална настава, са темом ,,Пролеће се буди“:

Музичка култура, Дечији музички инструментариј: прављење ударачких инструмената (звечке и триангли):

Музичка култура, презентација пројекта Музика и музички инструменти Јапана:

Учитељица Лепосава Андрић