Током септембра месеца ове школске године ученици другог и трећег разреда, имали су прилику да се постепено приближе области Лепог писања. Процес адаптације заснивао се на увођењу креативних активности које доприносе развијању моторике у циљу извођења прецизних покрета. Употребом папира, маказа, пластелина…, ученици су усавршавали координацију између ока и руке. Важност ове повезаности проистиче управо из тврдње која је показала да деца која у најранијем добу не користе прстиће, нису активна, спорије размишљају и лошије реагују на бројне ситуације.

Наше уводне активности биле су усмерене на рад прстићима. Радили смо на изради сопствених слагалица, уочавајући правилне и неправилне облике, правили смо животиње и њихове младунце од пластелина и додатних материјала, разликујући шта је велико, а шта мало, упоређивали шта је високо, а шта ниско и одређивали положаје предмета у видном пољу. Овим и другим многобројним активностима утицаћемо на правилан развој графомоторике, али истовремено и одржавање пажње, концентрације и превазилажење потешкоћа на што ефикаснији начин.

Период реализације: септембар, 2022. године

Реализатор активности: библиотекарка Јелена Јашић