У оквиру шест часова ОЈР током месеца септембра, са ученицима IV 2 разреда радило се на формирању културе понашања и одговорног односа према околини.

Планиране активности су већином реализоване у учионичком простору. Изузетак су била два часа проведена у разгледању околине преко сеоског атара где су имали прилике да  примете последице неодговорног односа човека према сопственој средини.

Предложене су мере за  њихову санацију уз помоћ локалне самоуправе.

Ученици су задовољни радом на овим часовима и износе нове идеје за наредни период, што је увек добродошло.

*******************************

 Пошто смо колективно ( и ученици и учитељ ) одушевљени садржајем планиране лектире у четвртом разреду где се „појављују“ Бела Грива, Леси се враћа кући, Пипи Дуга Чарапа, један део децембарских часова ОЈР смо посветили гледању истоимених филмова. На овај начин смо приволели одређену групу ученика код којих још увек није развијена љубав за читањем, да се и они „маше“ књиге.

Приликом анализе књижевних дела, ученици су у све уносили велики жар и лични став о понашању главних јунака. Све књиге су дечје али са тотално различитом тематиком, од емотивних, авантуристичких и оних које служе као подстицај за развијање љубави према животињама.

Део часова смо посветили подршци у учењу из математике, који су нам добро дошли код припреме за писане провере. Све у свему, свих десет часова су били веома продуктивни на сасвим различите начине. За сваког ученика је било по нешто корисно и занимљиво.

***************************

У протеклом периоду смо већину активности организовали у идеалним природним условима који погодују многим радионицама у вези физичког и здравственог васпитања као и оним који се односе на сређивање школског дворишта.

Ученици су се бринули о одржавању зелених површина на којима су се овог пролећа одржавали часови у природи. У корелацији са природом и друштвом, где се говори о животним заједницама радили смо ( подељени у групе ) на изради макета парка, по њиховој идеји и скици и на пригодној изложби бирали најкреативнија решења.

Све у свему, током часова ОЈР, у протеклој школској години, сви смо се дивно забављали, дружили и свашта корисно научили. За следећу годину, пуни нових идеја, планирамо наставак овог вида дружења и учења кроз игру.