Реализује се у одељењу VI/1

Национални паркови Србије

У току месеца октобра и новембра ученици су на часовима обогаћеног једносменског рада упознали природна богатства Србије, научили нешто више о нашим националним парковима, заштићеним подручјима, богатој флори и фауни која насељава ова места. Научили смо како се биљке и животиње понашају током годишњих доба и које промене су очигледне. Велика пажња је посвећена угроженим врстама у тим областима и њиховој заштити.

Ученици су  имали прилику да пронађу Националне паркове на географској карти наше земље. Уз помоћ доступних извора знања и интернета ученици су претраживали и угрожене врсте биљака и животиња које насељавају ове паркове са акцентом на заштиту.

Гледали документарну емисију „Пролеће крсташа“у вези заштите птице која краси грб наше земље Орла Мишара, научили нешто више о  програмима заштите ове врсте.

Циљеви – Приближавање наставе биологије и природе на практичан начин. Подстицање креативног размишљања код ученика, као и истраживачки рад и рад у групи. Развијање свести о дејству људских активности на природу и живи свет и иницирање позитивног односа према природи, развијање бриге о биљкама и животињама.

Повезаност са наставним програмом: Биологија, Географија, Хемија. 

Међупредметне компетенције ▪ Одговоран однос према околини ▪ Компетенција за учење ▪ Естетичка компетенција ▪ Сарадња ▪ Комуникација ▪ Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Активности 

Израда паноа на тему Националних паркова 

▪Коришћење интернета у сврху претраге

▪ Коришћење карте Републике Србије      

„Од семена до плода“

У току месеца ученици су на часовима обогаћаног једносменског рада усвојили знање о деловима биљака, као и о различитим процесима који владају у самој биљци. Научили смо како се биљке понашају током годишњих доба и које промене су очигледне. Велика пажња је посвећена нези биљака током хладног доба године.

Ученици су  имали прилику да засаде биљку коју ће у току школске године неговати и пратити све њене фазе у расту као и утицаје из спољашње средине. На крају огледа ученици су могли да запазе делове плода од којих је и сама биљка настала.

Циљеви – Приближавање наставе биологије и природе на практичан начин. Подстицање креативног размишљања код ученика, као и истраживачки рад и рад у групи. Развијање свести о дејству људских активности на природу и живи свет и иницирање позитивног односа према природи. развијање бриге о биљкама.

Повезаност са наставним програмом Биологија, Географија, Хемија. 

Међупредметне компетенције ▪ Одговоран однос према околини ▪ Компетенција за учење ▪ Естетичка компетенција ▪ Сарадња ▪ Комуникација ▪ Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Активности 

Садња биљаке пасуља

  • праћење њених фенолошких фаза и бележење резултата кроз фотографије

▪ Теренски рад  

 

Наставник биологије
Данка Ђевић Хаднађев