Ученици четвртог разреда у Мтичној школи у Змињаку имају један час недељно Обогаћеног једносменског рада. У месецу септембру планирали смо активности за прво полугодиште и договарали се како и на који начин ученици желе да планирано остваримо.

У месецу октобру, новембру и децембру реализовано по четири часа. У складу са почетком школске године и препорукама Министарства Просвете за релизацију тематске наставе, прилагодили смо почетне часове томе. Циљ радионице је да се деца међусобно још боље упознају и постану свесни своје особености.

Ученици су погледали филм „Као звездице на земљи“. Анализа погледаног филма и утисци. У филму проблематизован однос школског система према различитостима и способностима деце. Ученици кроз ананализу виђеног, истичу своје идеје за побољшање учења и свог будућег успеха у раду. Израда беџева који ће представљати најистакнутију особину сваког од њих.

Наставник физике
Ивана Воротовић