Наставник Датум Час Одељење Шк. јединица
Маријана Гаврић 28.11. 2 8-1 Матична ш.
Мирјана Мићић 28.11. 4 6-1 Матична ш.
Данка Милићевић 29.11. 2 8-1 Матична ш.
Марија Симић 29.11. 3 5-1 Матична ш.
Ивица Вујиновић 30.11. 2 8-1 Матична ш.
Дејан Павловић 30.11. 4 7-1 Матична ш.
Наташа Томић 1.12. 2 8-1 Матична ш.
Татјана Алимпић 1.12. 4 7-1 Матична ш.
Предраг Дрезгић 2.12 2 5-1 Матична ш.
Драгутин Лукић 2.12. 4 5-1 Матична ш.
Александар Поповић 5.12. 2 7-1 Матична ш.
Јелена Вешић 5.12. 4 7-1 Матична ш.
Недељко Милошевић 6.12. 2 7-1 Матична ш.
Урош Ђурђевић 6.12. 3 2-1 Матична ш.
Коста Ковачевић 7.12. 2 6-2 И.о.
Драгана Јоцић 7.12. 3 6-2 И.о.
Срђан Ивковић 8.12. 2 5-1 Матична ш.
Марија Богдановић 8.12. 3 Матична ш.
Милица Обрадовић 12.12. 2 7-2 И.о.
Невена Јовић 12.12. 5 8-2 И.о.
Милош Јанковић 13.12. 2 4-1 И.о.
Алекса Алексић 13.12. 3 1-2 И.о.
Јелица Исаиловић Илић 14.12. 2 2-2 И.о.
Лепосава Андрић 14.12. 3 3-1 И.о.
Тања Алексић 15.12. 2 4-2 И.о.
Марија Илић 16.12. 2 8-2 И.о.
Младенка Томић 16.12. 4 8-2 И.о.
Татјана Алимпић 16.12. 7 8-2 И.о.
Биљана Ракић 21.12. 2 3-1 Матична ш.
Миланка Баштовановић 22.12. 3 2-1 Матична ш.
Драган Стојнић 22.12. 5 1-1 Матична ш.
Снежана Ковачевић 23.12. 2 4-1 Матична ш.
Мира Остојић 23.12. 3 1-1 Матична ш.
Немања Станимировић 23.12. 6 3-1, 4-1 И.о.