У поље за унос унесите шифру из ђачке књижице.
На страници Упис у средње школе веб портала Министарства просвете ученици могу уносећи своју шифру сазнати све информације о оствареним бодовима по основу успеха и тестирања на завршном испиту, информисати се о могућностима уписа, проверити унете листе жеља и сазнати у коју школу је ученик распоређен.