ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2022. 5/09
Свет око нас контролни задатак 3. 10. 2022. 2/10
Српски језик контролни задатак 13. 10. 2022. 3/10
Математика контролни задатак 26. 10. 2022. 5/10
Математика контролни задатак 7. 11. 2022. 2/11
Математика контролни задатак 17. 11. 2022. 3/11
Српски језик контролни задатак 28. 11. 2022. 5/11
Свет око нас контролни задатак 30. 11. 2022. 5/11
Математика контролни задатак 7. 12. 2022. 2/12
Српски језик контролни задатак 19. 12. 2022. 4/12
Свет око нас контролни задатак 26. 12. 2022. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Свет око нас иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09
Свет око нас писмена вежба 29. 9. 2022. 5/09
Математика писмена вежба 30. 9. 2022. 5/09
Српски језик контролни задатак 13. 10. 2022. 3/10
Математика писмена вежба 26. 10. 2022. 5/10
Математика писмена вежба 7. 11. 2022. 2/11
Математика писмена вежба 17. 11. 2022. 3/11
Енглески језик писмена вежба 25. 11. 2022. 4/11
Српски језик контролни задатак 28. 11. 2022. 5/11
Свет око нас писмена вежба 29. 11. 2022. 5/11
Математика писмена вежба 7. 12. 2022. 2/12
Српски језик контролни задатак 19. 12. 2022. 4/12
Свет око нас писмена вежба 22. 12. 2022. 4/12
Српски језик контролни задатак 26. 12. 2022. 5/12
Математика писмена вежба 27. 12. 2022. 5/12