ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 31. 1. 2022. 6/01
Српски језик контролни задатак 10. 2. 2022. 2/02
Енглески језик писмена вежба 22. 2. 2022. 4/02
Математика контролни задатак 24. 2. 2022. 4/02
Природа и друштво контролни задатак 2. 3. 2022. 1/03
Српски језик контролни задатак 4. 3. 2022. 1/03
Математика контролни задатак 11. 3. 2022. 2/03
Математика контролни задатак 1. 4. 2022. 1/04
Природа и друштво контролни задатак 11. 4. 2022. 3/04
Српски језик контролни задатак 12. 4. 2022. 3/04
Математика контролни задатак 20. 4. 2022. 4/04
Математика контролни задатак 27. 5. 2022. 4/05
Српски језик контролни задатак 3. 6. 2022. 1/06
Математика контролни задатак 13. 6. 2022. 3/06
Српски језик контролни задатак 14. 6. 2022. 3/06
Природа и друштво контролни задатак 15. 6. 2022. 3/06
Српски језик писмена вежба 17. 6. 2022. 3/06
Математика контролни задатак 20. 6. 2022. 4/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика писмена вежба 10. 2. 2023. 2/02
Енглески језик тестирање 27. 2. 2023. 5/02
Природа и друштво писмена вежба 16. 3. 2023. 3/03
Математика писмена вежба 17. 3. 2023. 3/03
Математика писмена вежба 3. 4. 2023. 2/04
Енглески језик тестирање 7. 4. 2023. 2/04
Српски језик писмена вежба 21. 4. 2023. 4/04
Математика писмена вежба 4. 5. 2023. 1/05
Природа и друштво писмена вежба 11. 5. 2023. 2/05
Математика писмена вежба 19. 5. 2023. 3/05
Енглески језик тестирање 26. 5. 2023. 4/05
Српски језик контролни задатак 30. 5. 2023. 5/05
Математика писмена вежба 31. 5. 2023. 5/05
Српски језик контролни задатак 7. 6. 2023. 2/06
Математика писмена вежба 8. 6. 2023. 2/06
Српски језик контролни задатак 14. 6. 2023. 3/06
Природа и друштво писмена вежба 15. 6. 2023. 3/06
Математика писмена вежба 19. 6. 2023. 4/06