ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик контролни задатак 23. 1. 2024. 4/01
Природа и друштво контролни задатак 25. 1. 2024. 4/01
Српски језик тестирање 29. 1. 2024. 5/01
Енглески језик тестирање 31. 1. 2024. 5/01
Српски језик контролни задатак 9. 2. 2024. 2/02
Математика контролни задатак 23. 2. 2024. 4/02
Српски језик контролни задатак 26. 2. 2024. 5/02
Енглески језик тестирање 28. 2. 2024. 5/02
Природа и друштво контролни задатак 7. 3. 2024. 2/03
Српски језик писмени задатак 19. 3. 2024. 4/03
Математика писмени задатак 2. 4. 2024. 1/04
Српски језик контролни задатак 3. 4. 2024. 1/04
Енглески језик тестирање 10. 4. 2024. 2/04
Математика контролни задатак 16. 4. 2024. 3/04
Природа и друштво контролни задатак 18. 4. 2024. 3/04
Математика контролни задатак 26. 4. 2024. 4/04
Српски језик контролни задатак 23. 5. 2024. 4/05
Енглески језик тестирање 24. 5. 2024. 4/05
Математика писмени задатак 28. 5. 2024. 5/05
Српски језик тестирање 29. 5. 2024. 5/05
Српски језик тестирање 5. 6. 2024. 2/06
Природа и друштво контролни задатак 6. 6. 2024. 2/06
Математика тестирање 11. 6. 2024. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Природа и друштво контролни задатак 25. 1. 2024. 4/01
Енглески језик тестирање 22. 2. 2024. 4/02
Српски језик контролни задатак 26. 2. 2024. 5/02
Математика контролни задатак 27. 2. 2024. 5/02
Природа и друштво контролни задатак 12. 3. 2024. 3/03
Српски језик писмени задатак 19. 3. 2024. 4/03
Српски језик писмена вежба 29. 3. 2024. 5/03
Математика контролни задатак 2. 4. 2024. 1/04
Енглески језик тестирање 9. 4. 2024. 2/04
Математика контролни задатак 16. 4. 2024. 3/04
Природа и друштво контролни задатак 23. 4. 2024. 4/04
Математика контролни задатак 26. 4. 2024. 4/04
Српски језик писмена вежба 16. 5. 2024. 3/05
Српски језик контролни задатак 23. 5. 2024. 4/05
Математика писмени задатак 28. 5. 2024. 5/05
Српски језик тестирање 29. 5. 2024. 5/05
Српски језик тестирање 5. 6. 2024. 2/06
Природа и друштво контролни задатак 11. 6. 2024. 3/06
Математика контролни задатак 13. 6. 2024. 3/06