ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Природа и друштво контролни задатак 8. 2. 2022. 2/02
Математика контролни задатак 25. 2. 2022. 4/02
Енглески језик тестирање 10. 3. 2022. 2/03
Српски језик писмена вежба 15. 3. 2022. 3/03
Природа и друштво контролни задатак 18. 3. 2022. 3/03
Математика писмени задатак 1. 4. 2022. 1/04
Српски језик писмени задатак 7. 4. 2022. 2/04
Природа и друштво контролни задатак 18. 4. 2022. 4/04
Математика контролни задатак 20. 4. 2022. 4/04
Српски језик писмена вежба 12. 5. 2022. 2/05
Енглески језик тестирање 19. 5. 2022. 3/05
Математика контролни задатак 25. 5. 2022. 4/05
Природа и друштво контролни задатак 7. 6. 2022. 2/06
Српски језик писмена вежба 10. 6. 2022. 2/06
Математика писмени задатак 20. 6. 2022. 4/06
Српски језик писмена вежба 21. 6. 2022. 4/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Природа и друштво писмена вежба 24. 1. 2022. 5/01
Српски језик тестирање 25. 1. 2022. 5/01
Математика контролни задатак 18. 2. 2022. 3/02
Природа и друштво писмена вежба 7. 3. 2022. 2/03
Српски језик писмена вежба 10. 3. 2022. 2/03
Математика писмени задатак 24. 3. 2022. 4/03
Енглески језик писмена вежба 30. 3. 2022. 5/03
Српски језик писмени задатак 1. 4. 2022. 1/04
Природа и друштво писмена вежба 6. 4. 2022. 2/04
Математика контролни задатак 12. 4. 2022. 3/04
Српски језик писмена вежба 6. 5. 2022. 1/05
Енглески језик писмена вежба 18. 5. 2022. 3/05
Природа и друштво писмена вежба 23. 5. 2022. 4/05
Српски језик писмена вежба 6. 6. 2022. 2/06
Природа и друштво писмена вежба 15. 6. 2022. 3/06