ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Природа и друштво иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09
Српски језик иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 9. 9. 2022. 2/09
Енглески језик писмена вежба 6. 10. 2022. 2/10
Математика контролни задатак 11. 10. 2022. 3/10
Математика контролни задатак 20. 10. 2022. 4/10
Српски језик писмена вежба 21. 10. 2022. 4/10
Природа и друштво контролни задатак 24. 10. 2022. 5/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2022. 5/10
Енглески језик писмена вежба 3. 11. 2022. 1/11
Природа и друштво контролни задатак 8. 11. 2022. 2/11
Математика контролни задатак 23. 11. 2022. 4/11
Српски језик контролни задатак 29. 11. 2022. 5/11
Математика контролни задатак 13. 12. 2022. 3/12
Енглески језик писмена вежба 15. 12. 2022. 3/12
Српски језик писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12
Математика писмени задатак 27. 12. 2022. 5/12
Српски језик контролни задатак 28. 12. 2022. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Природа и друштво иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09
Енглески језик иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09
Математика иницијални тест 9. 9. 2022. 2/09
Српски језик иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09
Математика контролни задатак 11. 10. 2022. 3/10
Природа и друштво контролни задатак 20. 10. 2022. 4/10
Српски језик писмена вежба 21. 10. 2022. 4/10
Енглески језик тестирање 24. 10. 2022. 5/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2022. 5/10
Природа и друштво контролни задатак 8. 11. 2022. 2/11
Математика контролни задатак 23. 11. 2022. 4/11
Српски језик контролни задатак 29. 11. 2022. 5/11
Српски језик контролни задатак 1. 12. 2022. 1/12
Природа и друштво контролни задатак 8. 12. 2022. 2/12
Српски језик писмени задатак 9. 12. 2022. 2/12
Енглески језик тестирање 12. 12. 2022. 3/12
Математика контролни задатак 13. 12. 2022. 3/12
Математика писмени задатак 27. 12. 2022. 5/12
Српски језик контролни задатак 28. 12. 2022. 5/12