ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 7. 2. 2023. 2/02
Географија контролни задатак 10. 2. 2023. 2/02
Информатика и рачунарство тестирање 24. 2. 2023. 4/02
Математика контролни задатак 2. 3. 2023. 1/03
Енглески језик тестирање 10. 3. 2023. 2/03
Француски језик контролни задатак 15. 3. 2023. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 16. 3. 2023. 3/03
Историја тестирање 21. 3. 2023. 4/03
Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 3. 2023. 4/03
Математика писмени задатак 5. 4. 2023. 2/04
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 4. 2023. 2/04
Енглески језик писмени задатак 28. 4. 2023. 5/04
Француски језик писмени задатак 8. 5. 2023. 2/05
Математика контролни задатак 24. 5. 2023. 4/05
Информатика и рачунарство тестирање 26. 5. 2023. 4/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 5. 2023. 5/05
Математика писмени задатак 13. 6. 2023. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Информатика и рачунарство тестирање 1. 2. 2022. 1/02
Математика писмени задатак 8. 2. 2022. 2/02
Српски језик и књижевност писмена вежба 11. 2. 2022. 2/02
Математика контролни задатак 10. 3. 2022. 2/03
Француски језик контролни задатак 17. 3. 2022. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 18. 3. 2022. 3/03
Историја писмена вежба 21. 3. 2022. 4/03
Енглески језик писмена вежба 24. 3. 2022. 4/03
Математика писмени задатак 31. 3. 2022. 5/03
Српски језик и књижевност писмена вежба 8. 4. 2022. 2/04
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2022. 2/05
Енглески језик писмени задатак 16. 5. 2022. 3/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 24. 5. 2022. 4/05
Математика контролни задатак 27. 5. 2022. 4/05
Енглески језик писмена вежба 6. 6. 2022. 2/06
Математика писмени задатак 10. 6. 2022. 2/06
Српски језик и књижевност писмена вежба 13. 6. 2022. 3/06