ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика писмена вежба 21. 2. 2022. 4/02
Енглески језик тестирање 23. 2. 2022. 4/02
Физика контролни задатак 28. 2. 2022. 5/02
Историја писмена вежба 1. 3. 2022. 1/03
Физика контролни задатак 11. 3. 2022. 2/03
Француски језик контролни задатак 16. 3. 2022. 3/03
Математика писмена вежба 28. 3. 2022. 5/03
Енглески језик тестирање 5. 4. 2022. 2/04
Математика писмени задатак 14. 4. 2022. 3/04
Енглески језик писмени задатак 17. 5. 2022. 3/05
Француски језик писмени задатак 18. 5. 2022. 3/05
Историја писмена вежба 26. 5. 2022. 4/05
Информатика и рачунарство тестирање 27. 5. 2022. 4/05
Математика писмена вежба 30. 5. 2022. 5/05
Физика контролни задатак 6. 6. 2022. 2/06
Математика писмени задатак 14. 6. 2022. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмена вежба 26. 1. 2022. 5/01
Математика писмени задатак 9. 2. 2022. 2/02
Историја писмена вежба 28. 2. 2022. 5/02
Енглески језик писмена вежба 7. 3. 2022. 2/03
Физика контролни задатак 8. 3. 2022. 2/03
Француски језик контролни задатак 18. 3. 2022. 3/03
Математика контролни задатак 23. 3. 2022. 4/03
Српски језик и књижевност писмена вежба 24. 3. 2022. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 4. 2022. 1/04
Енглески језик писмена вежба 8. 4. 2022. 2/04
Математика писмени задатак 13. 4. 2022. 3/04
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2022. 2/05
Енглески језик писмени задатак 16. 5. 2022. 3/05
Математика контролни задатак 20. 5. 2022. 3/05
Физика контролни задатак 24. 5. 2022. 4/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 5. 2022. 4/05
Историја писмена вежба 30. 5. 2022. 5/05
Информатика и рачунарство тестирање 31. 5. 2022. 5/05
Математика писмени задатак 9. 6. 2022. 2/06
Српски језик и књижевност писмена вежба 10. 6. 2022. 2/06