ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 1. 2024. 5/01
Енглески језик тестирање 7. 2. 2024. 2/02
Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 2. 2024. 3/02
Математика контролни задатак 14. 2. 2024. 3/02
Физика тестирање 21. 2. 2024. 4/02
Географија контролни задатак 23. 2. 2024. 4/02
Историја тестирање 29. 2. 2024. 5/02
Француски језик контролни задатак 11. 3. 2024. 3/03
Математика писмени задатак 22. 3. 2024. 4/03
Биологија тестирање 28. 3. 2024. 5/03
Математика контролни задатак 12. 4. 2024. 2/04
Српски језик и књижевност контролни задатак 18. 4. 2024. 3/04
Енглески језик писмени задатак 22. 4. 2024. 4/04
Француски језик писмени задатак 13. 5. 2024. 3/05
Историја тестирање 14. 5. 2024. 3/05
Математика контролни задатак 22. 5. 2024. 4/05
Биологија тестирање 30. 5. 2024. 5/05
Српски језик и књижевност тестирање 3. 6. 2024. 2/06
Математика писмени задатак 7. 6. 2024. 2/06
Српски језик и књижевност тестирање 10. 6. 2024. 3/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмена вежба 1. 2. 2024. 1/02
Енглески језик тестирање 9. 2. 2024. 2/02
Математика контролни задатак 12. 2. 2024. 3/02
Географија контролни задатак 19. 2. 2024. 4/02
Физика тестирање 20. 2. 2024. 4/02
Историја тестирање 26. 2. 2024. 5/02
Математика контролни задатак 29. 2. 2024. 5/02
Француски језик контролни задатак 13. 3. 2024. 3/03
Информатика и рачунарство тестирање 15. 3. 2024. 3/03
Математика писмени задатак 19. 3. 2024. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 3. 2024. 5/03
Биологија тестирање 27. 3. 2024. 5/03
Математика контролни задатак 8. 4. 2024. 2/04
Српски језик и књижевност писмена вежба 17. 4. 2024. 3/04
Енглески језик писмени задатак 23. 4. 2024. 4/04
Српски језик и књижевност писмена вежба 29. 4. 2024. 5/04
Информатика и рачунарство тестирање 10. 5. 2024. 2/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 5. 2024. 3/05
Историја тестирање 17. 5. 2024. 3/05
Математика контролни задатак 20. 5. 2024. 4/05
Француски језик писмени задатак 22. 5. 2024. 4/05
Биологија тестирање 29. 5. 2024. 5/05
Математика писмени задатак 5. 6. 2024. 2/06
Српски језик и књижевност писмена вежба 7. 6. 2024. 2/06