ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Историја иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Француски језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Географија иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09
Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 9. 2023. 4/09
Математика контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10
Француски језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10
Историја тестирање 19. 10. 2023. 4/10
Енглески језик тестирање 23. 10. 2023. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2023. 1/11
Физика тестирање 2. 11. 2023. 1/11
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11
Историја тестирање 28. 11. 2023. 5/11
Француски језик писмени задатак 29. 11. 2023. 5/11
Енглески језик писмени задатак 6. 12. 2023. 2/12
Математика контролни задатак 7. 12. 2023. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 12. 2023. 3/12
Информатика и рачунарство тестирање 19. 12. 2023. 4/12
Физика тестирање 20. 12. 2023. 4/12
Математика писмени задатак 26. 12. 2023. 5/12
Географија писмена вежба 27. 12. 2023. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Историја иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Француски језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Географија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Математика контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10
Француски језик контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10
Историја тестирање 16. 10. 2023. 4/10
Информатика и рачунарство тестирање 20. 10. 2023. 4/10
Енглески језик тестирање 24. 10. 2023. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2023. 1/11
Физика тестирање 7. 11. 2023. 2/11
Математика контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11
Српски језик и књижевност писмена вежба 23. 11. 2023. 4/11
Историја тестирање 27. 11. 2023. 5/11
Француски језик писмени задатак 1. 12. 2023. 1/12
Енглески језик писмени задатак 5. 12. 2023. 2/12
Математика контролни задатак 7. 12. 2023. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12
Информатика и рачунарство тестирање 15. 12. 2023. 3/12
Географија писмена вежба 18. 12. 2023. 4/12
Физика тестирање 21. 12. 2023. 4/12
Математика писмени задатак 26. 12. 2023. 5/12