ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика писмена вежба 21. 2. 2022. 4/02
Историја писмена вежба 1. 3. 2022. 1/03
Енглески језик тестирање 2. 3. 2022. 1/03
Француски језик контролни задатак 9. 3. 2022. 2/03
Физика контролни задатак 14. 3. 2022. 3/03
Математика писмена вежба 15. 3. 2022. 3/03
Хемија контролни задатак 23. 3. 2022. 4/03
Математика писмени задатак 4. 4. 2022. 2/04
Историја писмена вежба 14. 4. 2022. 3/04
Информатика и рачунарство тестирање 15. 4. 2022. 3/04
Енглески језик писмени задатак 20. 4. 2022. 4/04
Француски језик писмени задатак 9. 5. 2022. 2/05
Математика писмена вежба 10. 5. 2022. 2/05
Хемија контролни задатак 18. 5. 2022. 3/05
Математика писмена вежба 24. 5. 2022. 4/05
Математика писмени задатак 6. 6. 2022. 2/06
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност писмена вежба 9. 2. 2022. 2/02
Историја писмена вежба 28. 2. 2022. 5/02
Математика контролни задатак 10. 3. 2022. 2/03
Француски језик контролни задатак 11. 3. 2022. 2/03
Физика контролни задатак 15. 3. 2022. 3/03
Енглески језик писмена вежба 18. 3. 2022. 3/03
Хемија контролни задатак 23. 3. 2022. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 24. 3. 2022. 4/03
Математика писмени задатак 31. 3. 2022. 5/03
Енглески језик писмени задатак 8. 4. 2022. 2/04
Информатика и рачунарство тестирање 14. 4. 2022. 3/04
Историја писмена вежба 15. 4. 2022. 3/04
Математика контролни задатак 6. 5. 2022. 1/05
Француски језик писмени задатак 9. 5. 2022. 2/05
Српски језик и књижевност писмена вежба 11. 5. 2022. 2/05
Хемија контролни задатак 18. 5. 2022. 3/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 5. 2022. 3/05
Математика писмени задатак 27. 5. 2022. 4/05