ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Физика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Историја иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Географија иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Математика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Француски језик иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09
Хемија контролни задатак 4. 10. 2023. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 10. 2023. 3/10
Физика тестирање 10. 10. 2023. 3/10
Француски језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10
Математика писмени задатак 23. 10. 2023. 5/10
Енглески језик тестирање 25. 10. 2023. 5/10
Хемија контролни задатак 6. 11. 2023. 2/11
Физика тестирање 15. 11. 2023. 3/11
Историја тестирање 16. 11. 2023. 3/11
Математика контролни задатак 28. 11. 2023. 5/11
Француски језик писмени задатак 1. 12. 2023. 1/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 12. 2023. 2/12
Енглески језик писмени задатак 11. 12. 2023. 3/12
Географија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12
Српски језик и књижевност контролни задатак 21. 12. 2023. 4/12
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Историја иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Физика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Енглески језик иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Хемија иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Географија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Француски језик иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09
Математика контролни задатак 2. 10. 2023. 2/10
Српски језик и књижевност писмена вежба 5. 10. 2023. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 10. 2023. 3/10
Физика тестирање 10. 10. 2023. 3/10
Француски језик писмена вежба 18. 10. 2023. 4/10
Енглески језик тестирање 20. 10. 2023. 4/10
Математика писмени задатак 24. 10. 2023. 5/10
Хемија контролни задатак 6. 11. 2023. 2/11
Математика контролни задатак 7. 11. 2023. 2/11
Историја тестирање 13. 11. 2023. 3/11
Физика тестирање 16. 11. 2023. 3/11
Математика контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11
Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2023. 1/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 12. 2023. 2/12
Француски језик писмени задатак 8. 12. 2023. 2/12
Хемија контролни задатак 11. 12. 2023. 3/12
Географија контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12
Математика писмени задатак 21. 12. 2023. 4/12
Српски језик и књижевност писмена вежба 26. 12. 2023. 5/12