ЗмињакПетловача
ПредметТерминПредметТермин
Српски језикПетак, 12.20-13.05Српски језикПетак, 10.40-11.25
МатематикаПонедељак, 13.10-13.55МатематикаЧетвртак, 7.55-8.40
ФизикаДруго полугодиштеФизикаДруго полугодиште
БиологијаДруго полугодиштеБиологијаДруго полугодиште
ГеографијаДруго полугодиштеГеографијаДруго полугодиште
ХемијаДруго полугодиштеХемијаДруго полугодиште
ИсторијаДруго полугодиштеИсторијаДруго полугодиште